КНСБ призовава за освобождаване на арестуваните синдикални лидери в Беларус

КНСБ изразява пълната си подкрепа и солидарност със синдикатите в Беларус и призовава за освобождаване на арестуваните лидери и активисти на Беларуския конгрес на демократичните профсъюзи (БКДП).

Президентът на конфедерацията Пламен Димитров участва в организираната днес от Европейската конфедерация на профсъюзите и Международната конфедерация на профсъюзите онлайн среща, като част от днешния Ден на действие за синдикални права и демокрация в Беларус.

Точно преди две години на тази дата – 19 април 2022 г., повече от двадесет лидери на БКДП бяха задържани от Комитета за държавна сигурност. Въпреки че някои от тях бяха освободени впоследствие, много от тях все още са в затвора, а тези, които са освободени, са подложени на постоянен тормоз и преследване и са включени в списъци на нежелани лица, което прави невъзможно да получат адекватни здравни грижи и да кандидатстват за работа.

На 18 юли 2022 г. Върховният съд реши да ликвидира и разпусне Беларуския конгрес на демократичните профсъюзи (BKDP) и четирите му члена, три от които са свързани с IndustriALL – Беларуския независим профсъюз (BITU или BNP), Съюза на работниците в радиото и електрониката (REP), Свободния профсъюз на Беларус (SPB) и Свободния профсъюз на металурзите (SPM).

Осъждането на синдикални лидери за упражняване на законното им право на свободно сдружаване представлява нарушение на принципите на свободата на сдружаване. Правата на синдикатите губят всякакво значение при липсата на пълно зачитане на гражданските свободи, залегнали във Всеобщата декларация за правата на човека и в Международния пакт за граждански и политически права, по-специално по отношение на правото на свобода и сигурност на личността, свободата от произволен арест и задържане, свободата на мнение и изразяване, свободата на събранията, правото на справедлив съдебен процес и правото на защита на синдикалната собственост.

В “Деня на действие за синдикални права и демокрация в Беларус” синдикални лидери от целия свят изразиха своята солидарност и готовност за действия в подкрепа на синдикатите в страната.