Обучение за общинските бюджети се проведе в Разград

На 18 април в Регионален съвет на КНСБ-Разград се проведе обучение на общински координатори на тема “Общински бюджет 2024 г”.

Обучението се организира с цел да се подкрепи тяхната работа при договаряне на трудовите възнаграждения на синдикалните членове. Бяха дискутирани и коментирани актуални за текущата година теми в планирането на общинските бюджети и в общинската приходна политика.

Лектор беше Гинка Василева, консултант към кабинета на президента на КНСБ.

Регионален съвет-Разград благодари на госпожа Василева за получените знания във връзка с изготвяне на анализ на общинския бюджет.