КНСБ посети две предприятия в област Перник по кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат”

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посети на 19 април, петък, “АК Електрик” АД, Радомир и „Сани- Конс Тодорови с-ие” СД в Перник в рамките на започналата на 3 април национална кампания на конфедерацията “По-високи доходи с твоя синдикат”. На срещите присъстваха и вицепрезидентът Тодор Капитанов и областният координатор на КНСБ в Перник Наташа Ангелова.

В „АК Електрик“ АД Димитров разговаря с изпълнителния директор Емил Николов. „Дружеството ни е част от глобалната шведска компания AQ Group AB, един от лидерите в проектирането и производството на електрически табла и сложни метални компоненти за индустриални клиенти с високи изисквания. Производствените ни мощности са в Радомир, Перник и Кюстендил, където работят над 1100 работници и служители“, каза Николов.

В световен мащаб за компанията работят 7000 служители в Европа, Индия, Китай, Мексико, Тайланд, САЩ, Канада. 

Емил Николов коментира как дружеството се справя с предизвикателствата на пазара чрез нови технологични промени, обновяване на изделията, безопасно, по-ефективно и  екологично съобразно производството. Изискването към дизайнерите и инженерите на компанията е да отговорят на търсенето и високите критерии на партньорите и клиентите.

Обсъдена бе рецесията в Западна Европа, намаленото производството в Германия, Швейцария, Китай, САЩ. Николов коментира, че дружеството е намерило решение, като компенсира с производство на нови продукти.

В „Сани- Конс Тодорови с-ие” СД Димитров се срещна с управителя Валентин Тодоров. Президентът на КНСБ му благодари за дългогодишното партньорство и подкрепа на Международния детски етнофестивал “Децата на Балканите – с духовност в Европа” и му връчи специалния плакет на Юбилейното 20-то издание през 2023 г.

„За нас е особено ценно това партньорството, което продължава вече 20 г., защото с етнофестивала даваме възможност на хиляди деца и младежи да се срещнат и чрез изкуството да опознаят различни народности, етноси и религии“, каза Пламен Димитров и подчерта, че целта на организаторите на фестивала – КНСБ и Благотворителния фонд „Проф. д-р Желязко Христов“, е създаване на културен обмен за по-добро разбирателство и взаимоуважение. Валентин Тодоров благодари за признанието и сподели, че за него е важно да подкрепя развитието на младите таланти и чрез тях да се съхраняват и популяризират традициите на България, Балканите и Европа.

В двете компании Димитров представи целите на националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с твоя синдикат” – да популяризира необходимите промени в законовата рамка във връзка с транспонирането на директивите за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне и за прозрачност на заплащането, а също и прилагането на приетите през лятото на миналата година изменения в Наказателния кодекс, с които бе криминализирано нарушаването на правото на синдикално сдружаване.