ФНСДУО отбелязва 34 години от създаването си

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по случай навършването на 34 години от учредяването на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации!

През тези немалко години Вие преминахте и преодоляхте сериозни препятствия, извоювахте редица победи и запазихте своето авторитетно и значимо присъствие в обществения живот на страната.

Нашият общ и силен глас се чува. Заедно извоювахме и през последната година справедливи решения в полза на заетите в обществения сектор, на техните доходи и условия на труд. 

Продължавайте да се борите с мъдрост, професионализъм и неизчерпаема енергия и да отстоявате безкомпромисно интересите на Вашите членове – и по пътя на диалога, и по пътя на протестите. 

Уважаеми синдикалисти,

Нека по повод 34-та годишнина да си пожелаем много сили, упоритост и енергия в изпълнението на набелязаните синдикални цели.

Бъдете здрави! 

Честит празник!

                                                         

Пламен Димитров

Президент на КНСБ