КНСБ настоява да се посочат причините за актуализиране на Пътната карта за климатична неутралност

В дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание днес е заложен за обсъждане „Проект на Решение за подкрепа на предложената от Министерски съвет актуализирана Пътна карта за климатична неутралност на Република България”, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 22.04.2024 г.“

На 29 януари тази година КНСБ изпрати Отворено писмо до предишния премиер акад. Николай Денков, в което изрично посочва, че не приема направените тогава предложения за актуализиране на Пътната карта.

Настояваме да ни бъдат посочени причините, които налагат тази актуализация сега.

С предложените за гласуване днес промени се предвижда намаляване на въглищни мощности още през 2026 г. в зависимост от намерения на операторите за инвестиции в нисковъглеродна енергетика. Нещо, което не бе заложено във вече одобрената през октомври 2023 г. Пътна карта.