Пламен Димитров ще участва в първата Глобална среща на върха на МАЕ за справедлив преход

Президентът на КНСБ Пламен Димитров ще участва в първата Глобална среща на върха на Международната агенция по енергетика, посветена на ориентиран към хората преход към чиста енергия.

Срещата ще се проведе на 25 и 26 април в Париж и ще събере на едно място министри, политици, синдикални лидери от целия свят и от Съвета на работниците за чиста енергия на МАЕ (Clean Energy Labour Council), изпълнителни директори, представители на младежки организации, международни експерти.

Димитров е единственият член от Европа на създадения през 2021 г. към МАЕ Clean Energy Labour Council. Той е съпредседателстван от Фатих Битол, който оглавява Международната агенция, и бившият генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу.

Представителите на работниците ще участват в жизненоважни дискусии по някои от най-належащите социално-икономически въпроси, които са в основата на справедливия и приобщаващ енергиен преход.

В дискусиите на срещата на върха ще бъдат разгледани ключови предизвикателства и възможности за осъществяване на чист и справедлив енергиен преход, включително работни места и умения, защита на работниците, социално и икономическо развитие, равенство, социално приобщаване и справедливост, както и обществено участие.

Срещата на високо равнище на правителства, работници, бизнес и обществени лидери ще подчертае значението на поставянето на хората в центъра на прехода към чиста енергия и увеличаването на ползите за всички чрез:

  • Споделяне на подходи за изграждане на приобщаващ процес, ориентиран към хората, ангажиране на хората като активни участници и разработване на политики, които да гарантират справедливо разпределение на ползите и разходите от прехода към чиста енергия;
  • Улесняване на открити дискусии и обмен на мнения между различни участници, политици, трудови лидери, младежи, бизнес лидери, международни организации и гражданското общество с цел насърчаване на глобалното сътрудничество и колективно справяне с предизвикателствата при осъществяването и проследяването на ориентираните към хората преходи към чиста енерги;
  • Изграждане на колективно разбиране за значението на подхода, ориентиран към хората, в съответствие с приоритетите на Г-7 и Г-20 и преминаване към определяне и проследяване на приобщаването и социалното въздействие на прехода към чиста енергия.

Темите на форума съвпадат с редица актуални проблеми на заетите в енергийния сектор у нас. В изказването си на форума в петък Димитров ще защити исканията на хората и ще предложи решения за прилагане на европейско и международно ниво.