Пламен Димитров на Глобалната среща за преход към чиста енергия: Създаването на нови работни места е ключово

Основният въпрос в плановете за справедлив преход е създаването на нови работни места. В противен случай ще се окажем в средата на нищото. Хората ще бъдат изгубени, а мотото “Никой няма да бъде изоставен” ще остане просто лозунг. За нас е от ключово значение да имаме законодателство, което да съответства на екологичните изисквания, но и на социалните измерения и да поставя пред правителствата, синдикатите и бизнеса със същата тежест, като еднакво важни и изискванията за създаване на нови работни места.

Това каза днес президентът на КНСБ Пламен Димитров в изказването си по време на първата Глобална среща на върха на Международната агенция по енергетика, посветена на ориентиран към хората преход към чиста енергия.

Срещата се проведе на 25 и 26 април в Париж и събра на едно място министри, политици, синдикални лидери от целия свят и от Съвета на работниците за чиста енергия на МАЕ (Clean Energy Labour Council), изпълнителни директори, представители на младежки организации, международни експерти.

Димитров е един от четиримата представители на Европа в създадения през 2021 г. към МАЕ Clean Energy Labour Council. Той е съпредседателстван от Фатих Бирол, който оглавява Международната агенция, и бившият генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите Шарън Бъроу. В срещата участва и настоящият – Люк Триангъл, както и близо 30 синдикални лидери, които представляват около 200 млн. работници в света.

В изказването си Димитров посочи, че вторият ключов момент, свързан със зеления преход, е трансферът на технологиите. “Наистина се нуждаем от него, както от зелени, така и от цифрови технологии, които да бъдат трансферирани в сектора на въглищната енергетика и във всички страни и региони, които са засегнати от зеления преход”, посочи президентът на КНСБ.

Той засегна и въпроса с финансирането на зеления преход, което не е достатъчно. Димитров обясни, че България има достъп до 1,2 млрд. евро за три въглищни региона с 20 000 пряко заети в сектора и още 50 000 непреки работни места. “След две години преговори с шест последователни правителства, поради политическите сътресения в моята страна, в крайна сметка получихме План за справедлив преход, одобрен от Брюксел, но неодобрен нито от социалните партньори, нито от местните общности. Така че той не работи. Искам да подчертая, че новите работни места трябва да се създават в засегнатите региони, но и с финансиране, което е навременно и добре използвано едновременно от местния бизнес, социалните партньори и синдикатите”, посочи Димитров.

Първата по рода си среща на високо равнище по въпросите на прехода към чиста енергия с фокус върху хората днес събра общо над 200 души от повече от 50 държави в централата на Международната агенция по енергетика в Париж, сред които и представители на 35 правителства от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азиатско-тихоокеанския регион, Близкия изток. Събитието предостави платформа за министри, политици, синдикалисти, работодатели, представители на младежта и други международни заинтересовани страни, за да се разгледат някои от най-неотложните социални и икономически въпроси, които са в основата на усилията за постигане на справедлив и приобщаващ енергиен преход.

Срещата бе с цел да се постигне напредък към колективно разбиране за това какво на практика означава „ориентиран към хората“ преход към чиста енергия. „Тъй като трансформацията на глобалната енергийна система набира скорост, трябва да останем фокусирани върху това да гарантираме, че преходът към чиста енергия е от полза за всички, особено за най-уязвимите в обществата. Той трябва да обединява хората, за да осигури по-добър живот, по-добро здраве и по-добра планета”, каза Фатих Бирол. „Първата по рода си Световна среща на върха за ориентиран към хората преход към чиста енергия изпраща ясен сигнал към света: Трябва да гарантираме, че гледните точки на работниците, младежите, коренното население и други ключови групи ще бъдат ефективно интегрирани в плановете за преход към чиста енергия. Тези преходи ще бъдат успешни само ако са в полза на хората, които имат най-голяма нужда от тях.“

По време на срещата на върха Бирол обяви, че МАЕ ще свика нова независима глобална комисия за ориентирани към хората преход към чиста енергия с акцент върху темата „Проектиране за справедливост“. Глобалната комисия ще разработи практически препоръки за политиките на министрите на енергетиката и климата, както и на международните лица, вземащи решения, за това как да се реализират напълно ползите от прехода към чиста енергия, особено за уязвимите общности.

Дискутирани бяха и начините за разработване на политики за чиста енергия с цел постигане на максимални социални ползи, особено за населението с по-ниски доходи, както и ефективни стратегии за ангажиране на хората като активни участници в процеса на планиране на проекти за чиста енергия.