Регионалните съвети на КНСБ отдадоха почит в памет на загиналите при трудови злополуки

Регионалните съвети на КНСБ в цялата страна отдават и днес почит пред паметта на загиналите при трудови злополуки работници.

Вчера, 28 април, бе Международен ден в памет на загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални болести работници, а също и Световен ден за здравословен и безопасен труд. Тази година той е насочен към необходимостта от действия за справяне с климатичните рискове за работещите.

В Бургас бяха поднесени венци пред паметната плоча за загиналите на работното си място, поставена в Морската градина.

В Кюстендил Регионалният съвет на конфедерацията организира молебен в памет на загиналите при изпълнение на трудовите си задължения. В града се проведе и информационна кампания на тема „Безопасни и здравословни условия на труд“ с цел насочване вниманието на гражданите и отговорните институции към необходимостта от действия за справяне с климатичните рискове за работещите.

Екипът на КНСБ в Монтана и синдикалисти от гр. Лом поднесоха цветя на мемориалната плоча в памет на загубилите живота си работници в пристанищния комплекс “Порт Инвест” ЕООД, гр. Лом. Констатираните нарушения на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за 2023 г, по данни на Дирекция “Инспекция по труда” в Монтана, са 2497 или около 50% от всички нарушения. Високият процент на нарушенията е предпоставка за повече трудови злополуки.

За област Стара Загора данните сочат, че през предходната 2023 г. трудовите злополуки са 107 – два са смъртните случаи. Регистрирана е една трудова злополука, довела до инвалидност. За сравнение с 2022 г. трудовите злополуки са 112, от тях 39 са жени, 7 са смъртните трудови злополуки. Остава неуточнен броят на нерегистрираните трудови злополуки. Смъртните злополуки са в секторите: растениевъдство, животновъдство и лов, както и в организиране на хазартни игри. На територията на Стара Загора 6524 са изгубените календарни дни в следствие на трудов травматизъм.

Регионалният съвет на КНСБ в Ямбол, заедно със служители на Дирекция “Инспекция по труда” и представители на СБУ, почете паметта на загиналите при трудови злополуки работници. В града бяха поднесени цветя пред паметната плоча за загиналите на работното си място, поставена пред входа да Регионалния съвет.

На 28 април Регионалният съвет в Разград и областната администрация също почетоха паметта на загиналите при трудови злополуки. Представители на двете институции сведоха глави в поклон пред паметта на загиналите работници и поднесоха цветя пред паметната плоча, поставена преди години по инициатива на Синдиката и областната администрация.

„На тази дата всяка година цялата световна общественост изразява почитта и солидарността си към загиналите и пострадалите при трудови злополуки и техните семейства. И точно на този ден отново трябва да припомним, че безопасните и здравословния условия на труд са основно човешко право за всеки работник“, каза областният координатор на КНСБ Грациела Ранкова.