Ръководството на КНСБ посети седем предприятия в Пловдив

Националната кампания на КНСБ „По-високи доходи с твоя синдикат“ вчера, 8 май, продължи с посещение в Пловдив и срещи с ръководството и работещи в седем предприятия.

Президентът на конфедерацията Пламен Димитров и вицепрезидентът Огнян Атанасов се срещнаха с мениджмънта на фирмите КЦМ АД, „Шнайдер електрик България“, „Вюрт електроник ибе БГ“, както и с кмета на града Костадин Димитров.

Президентът на КНСБ запозна мениждмънта на КЦМ с целите на кампанията на конфедерацията и посетените до момента предприятия и градове. „Около 150 предприятия сме включили в нея – някои от най-сериозните в България, в повече от половината от тях имаме синдикални организации. В други нямаме такива, но намираме начин да си говорим с мениджмънта, както по въпроси, които тях ги вълнуват, така и нас“, посочи Пламен Димитров и допълни, че част от обсъжданите теми до момента касаят енергийните помощи, мярката 60/40 и запазените чрез нея работни места, предизвикателствата пред бизнеса след пандемията, рецесията и др. „В редица сектори и предприятия се върви към по-малко поръчки, което създава напрежение и липса на ясна перспектива. Войната в Украйна влияе също. Заедно с организациите на бизнеса формулирахме предложение за промяна в КТ за въвеждане на постоянна мярка от рода на тази, която беше по времето на Ковид – 60/40 – намалено работно време и държавата да подкрепи заетостта, вместо да освобождаваме хора, когато няма поръчки“, каза той. По време на срещата Димитров припомни, че колективното трудово договаряне не само трябва да бъде насърчавано, но и трябва да бъде гарантирано от държавата и в бъдеще да достигне 80% покритие на всички наети с КТД на заплатите. „Като има синдикати, всичко ще бъде прозрачно“, подчерта още Димитров.

По време на срещата със синдикалната организация на КНСБ в предприятието бяха обсъдени възможностите за компенсиране на инфлацията чрез повишаване размера на заплатите, условията на труд, при които работят служителите, както и средствата, които се заделят за осигуряването на работно облекло и лични предпазни средства. По време на разговорите стана ясно, че в предприятието има подписан КТД, който е за срок от две години – до февруари 2025 г. Липсата на кадри и възможностите за стимулиране на настоящите кадри също бяха сред темите на разговор. Участие в срещата взеха и председателят на Синдикална федерация „Металици“ инж. Веселин Яначков и Ренета Петрова, зам.-председател на федерацията.

В рамките на срещата с кмета на Пловдив Костадин Димитров бе обсъдена идеята за подписване на единен колетивен трудов договор за общинските предприятия в общината, както и създаване на Тристранен съвет за сътрудничество в община Пловдив със съответните постоянни комисии по образование и здравеопазване, които да започнат да функционират регулярно.

„Инвестицията в развитието на хора е огромна и не е вярно това, че когато навлиза дигитализацията хора не са необходими“, каза Петя Писарска, директор „Човешки ресурси“ в „Шнайдер електрик България“ по време на среща, провела се в компанията в Пловдив. Директорът ѝ Мартин Йорданов подчерта ползите от  партньорството с гимназии и университети у нас. „Имаме стажанти, дуално обучение, наши специалисти преподават в Пловдивския университет“, уточни Йорданов. От своя страна президентът на КНСБ запозна мениджмънта на фирмата с мисията на конфедерацията за обучение на кадри по дигитални умения и компетенции. „Важен е процесът сам по себе си, защото той създава очакване и усещане, че дигиталните умения са важни дори и у хора, които нямат представа, че това утре може да им е важно“.

В рамките на посещението във „Вюрт електроник ибе БГ“ Пламен Димитров запозна мениджмънта с целите на кампанията „По-високи доходи с твоя синдикат“ и възможностите за надграждане на дигиталните умения на работещите във фирмата. Засегната бе и темата за липсата на кадри в региона.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и националният секретар на конфедерацията Иванина Янкова посетиха „Монди Стамболийски“ ЕАД, в която един от акцентите в разговора бяха инвестиции в здравословни и безопасни условия на труд и социални придобивки на работещите. В „Солис“ ЕООД с мениджмънта на компанията бяха обсъдени възможностите и предизвикателствата на пазара на труда пред средните предприятия в България и борбата със сивата икономика в бранша в контекста на привличане и задържане на работници и служители.

Проблемите, свързани с условията на труд в България и разликите в заплащането в страната и Европа, предвид борбата на КНСБ за равно заплащане при полагане на един и същ труд, бяха сред акцентите в разговорите във фирма „Робъртшоу“ ЕООД. Обсъдени и бяха и  възможностите за регламентиране на справедлива оценка на труда. В срещата участваха представители на ФНСОЛП – Красимир Вълчев, зам.-председател и Мария Трънчева. В „Латекоер България“ ЕООД  бе засегната темата за предизвикателствата пред кадровата политика на предприятието и възможностите на подготовка на специализирани кадри посредством дуалното обучение. Също така бяха обсъдени и проблемите пред колективното трудово договаряне и възможностите за стартиране на преговори за КТД в предприятието в най-кратки срокове. На срещата участваха представители на НСФ „МЕТАЛ-ЕЛЕКТРО“ – Илия Илиев, председател и Соня Тодорова, зам.-председател.

В края на посещението на ръководството на КНСБ в Пловдив се състоя и заседание на Регионалния съвет на конфедерацията в града.