ФСЗ: Работодателските организации саботират преговорите за нов КТД в здравеопазването

Публикуваме писмо от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, изпратено днес до президента Румен Радев, служебния премиер Димитър Главчев, министъра на здравеопазването Галя Кондева във връзка със саботаж от страна на работодателските организации на преговорите са сключване на нов Колективен трудов договор за отрасъл “Здравеопазване”: 

Обръщаме се към Вас по повод на безпрецедентния и системен отказ на работодателските организации да участват в преговорите за нов Колективен трудов договор на отраслово ниво, съгласно чл.51б от Кодекса на труда.

В досега насрочени заседания на 10.04.2024г. и 16.04.2024 на Отрасловия съвет по здравеопазване (в МЗ) работодателите не участваха. По повод на заседанието на Отрасловия съвет, което беше определено за 13.05.2024 г., във ФСЗ се получиха няколко писма от представители на работодателите в лицето на г-н Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, и на проф. д-р Красимир Иванов, председател на Асоциацията на университетските болници, заедно с д-р Неделчо Тотев, председател на Сдружението на общинските болници в страната, които са от името на Българска стопанска камара. В тях се изразява негативно отношение към преговорите и категоричното им нежелание да участват в заседанията на съвета, като се предлагат нелегитимни и дори явно противоречащи на актуалното законодателство предложения.

Основното им такова „предложение“ например е за създаването на работни групи, които да извършват анализ на състоянието на всяко отделно здравно заведение и пр., което се явява по съществото си явна злоупотреба с правото и е извън контекста на общите правни принципи, регулиращи не само трудовото законодателство, но и организацията на здравеопазването в страната. Тези принципи са императивно дефинирани и в чл.52 от Кодекса на труда (КТ), и в чл.55, ал.2, т.3б от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Със съжаление, след няколко месечни отлагания на работните заседания на Отрасловия съвет с несъществени и незаконосъобразни аргументи, трябва да направим официално и констатацията, че представителите на работодателските организации умишлено саботират процеса на изготвяне и сключване на Отраслов КТД, използвайки конкретната политическа ситуация в страната.

Като представители на най-голямата синдикална организация в страната от името на КНСБ изразяваме категоричното си несъгласие и възмущение от изразеното намерение и „призива“ от страна на ротационния председател на АОБР, от името на браншовите организации в отрасъл „Здравеопазване“, за някаква „незабавна инициатива“, с която да се отмени чл.55, ал.2б от ЗЗО и за сключване на Националния рамков договор за 2023-2025 година. Считаме тази претенция за абсолютен правен нонсенс, защото, ако това предложение бъде допуснато и едва ли не прието, то ще разреши НЗОК, която е институцията разпределяща и контролираща разходването на обществените средства в здравеопазването, да не може да се позовава на общите законови критерии в частност и КТД и по същество би било още един голям начин за корупция в здравната система.

 Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че при продължаване на системното саботиране на изготвянето и сключването на актуален отраслов КТД от името на КНСБ, ние ще организираме конкретни ефективни протестни действия на национално ниво, защото въпросът е от жизнена важност не само за работещите в здравната система, но и за цялото българско общество.