Синдикатът на железничарите в България: Настояваме за оставка на ръководството на НКЖИ

Синдикатът на железничарите в България изпрати до служебния министър на транспорта Георги Гвоздейков Декларация, одобрена от Координационния съвет на СЖБ на 10 май, във връзка с преговорите за сключване на нов Колективен трудов договор в НКЖИ и предлаганите параметри от страна на ръководството на предприятието. Публикуваме текста на Декларацията:

 

Координационният съвет на Синдиката на железничарите в България (КС на СЖБ), след като обсъди хода на преговорите за сключване на нов колективен трудов договор (КТД) в Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) и актуалната ситуация в железопътната система

Установи липса на желание и възможности в настоящето ръководство на ДП НКЖИ за признаване, ясно формулиране на проблемите и търсене на възможности и начини за решаването им.

Основните според нас проблеми по въпросите, предмет на КТД са:

  • големият брой ваканции;
  • застрашително растящата средна възраст на експлоатационния персонал;
  • постоянната работа в намален състав;
  • работата на голям брой колеги по втори трудов договор за допълнителен труд при същия работодател;
  • високият и постоянно растящ дял на забранения от закона, а в условията на жп транспорт и опасен извънреден труд.

Като главна причина за попадане в тази ситуация виждаме ниските трудови възнаграждения и най-вече на основния експлоатационен персонал. Заплащането не съответства на сложността и отговорността на влагания труд. Възнагражденията в ДП НКЖИ е трайно по-ниско и при това с растящи темпове на изоставане от средната брутна работна заплата (СБРЗ) в страната. Това води до постоянен отлив на персонал – основно квалифициран и в млада възраст.

Следствие на непрофесионалното ръководство от страна на ДП НКЖИ на експлоатационните процеси е и усложнената експлоатационна обстановка. Това състояние създава условия и предпоставки за влошаване и застрашаване безопасността на превозите. Ярък пример е настоящата ситуация в жп възел София и провокираните от това реакции на клиентите, обществото и медиите.

 Заявяваме – не виждаме смисъл от подписването на КТД с предлаганите от работодателя условия и параметри, което би довело до задълбочаване на проблемите и засилване хаоса в системата. Работата без колективен трудов договор остава на отговорността на работодателя.

 Настояваме за оставка на ръководството на компанията поради некомпетентност и неадекватни действия.

 Апелираме за намеса на принципала – Министъра на транспорта и съобщенията за намиране изход от създалата се ситуация.

 Извиняваме се на ползващите услугите на държавните железопътни превозвачи. Държим да бъде разбрано, че редовият железничар не само не е отговорен за текущата ситуация, но е основен потърпевш – принуден е да се труди в условията на хаос и стрес в следствие непрофесионалното ръководство на ДП НКЖИ.

Декларираме, че заедно с колегите от другите синдикати преминаваме към обсъждане с колективите на конкретни протестни действия.