Започнаха преговорите за нов КТД в социалните услуги в Благоевград

На 16 май в община Благоевград започнаха преговори между синдикалните организации на ФНСДУО – КНСБ при функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и кмета на община Благоевград в качеството му на работодател.

На преговорите от страна на КНСБ  присъстваха Кръстьо Боянов, председател на ФНСДУО, Ана Белева, зам.-председател на федерацията и областният координатор на конфедерацията в Благоевград Силвия Христова.

Представителите на община Благоевград, които взеха участие в срещата, бяха Боряна Шалявска, зам.-кмет по образование, бизнес развитие, социална и здравна политика, Мила Соколова, директор социална и жилищна политика, Стояна Иванова, началник отдел Финанси и бюджет, Таня Досева, счетоводител на Социалните услуги.

Страните се договориха за подписване на КТД на 1 юни. Благодарим за конструктивния диалог от страна на община Благоевград.