КНСБ участва в заключителна конференция по проект за Европейското рамково споразумение по дигитализация

На 23 май в Брюксел се проведе заключителната конференция по проекта на ЕКП, BusinessEurope, SMEunited и SGI Europe “Осъществяване на Европейското рамково споразумение по дигитализация и подкрепа за социалния диалог”.

В него участват социални партньори от 16 страни-членки на ЕС. В конференцията от страна на КНСБ взеха участие Величка Микова, Ина Атанасова и Росица Малелова. От българските социални партньори участваха и БСК и КТ “Подкрепа”.

Конференцията беше открита от Клас-Микел Стан, заместник генерален секретар на ЕКП, Максим Черути (BusinessEurope), Жулиен Буржоа (SMEunited) и Гийом Афелат SGI Europe. Представени бяха добри практики от социалните партньори от Кипър, Дания, България, Белгия, Австрия и Испания по прилагането на Рамковото споразумение.

Ина Атанасова представи проектите TransFormWork и TransFormWork 2 с водеща организация КНСБ. След представянето конфедерацията получи лично поздравления за изключително успешния европейски проект от новия директор на секция “Условия на труд и социален диалог” към ГД “Заетост” на ЕК Мария Луиза Кабрал. Тя ни увери, че подобни проекти са от огромно значение за укрепването на социалния диалог в Европа.