Подписан бе Колективният трудов договор в НКЖИ

След близо двумесечни преговори с работодателя – ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”, днес бе сключен нов Колективен трудов договор в предприятието за срок от две години. Той влиза в сила от 1 юни тази година.

От страна на синдикатите договорът бе подписан от председателя на Синдиката на железничарите в България към КНСБ инж. Петър Бунев, както и от председателите на Национален железничарски синдикат КТ “Подкрепа”, на Федерация на транспортните работници КТ „Подкрепа” и на СТСБ.

На срещата от страна на СЖБ присъстваха и членовете на преговорния екип инж.Ивайло Пенчев, Марин Куруджиков, инж.Иван Данчев и Юли Топалов. От страна на работодателя новият КТД бе подписан от генералния директор на компанията инж. Мария Генова.

С подписването на новия колективен трудов договор се постигат по-добри условия от досега действащите в заплащането на работниците и служителите, увеличаване на заплащането при полагане на нощен труд, социални придобивки, в това число и допълнително здравно осигуряване от началото на 2025 г.

Подписано бе и четиригодишно споразумение, което има основна цел постепенното преодоляване на изоставането на средната брутна работна заплата в компанията спрямо тази за страната, чрез поетапното увеличаване на МРЗ за компанията и достигане през 2027 г. минимум равнището на СБРЗ за страната. Споразумението предвижда и подобряване условията на труд, конкретни мерки за подобряване здравословното състояние и социалното положение на работещите в компанията.

До подписването на Колективния договор и споразумението се стигна след остра реакция от СЖБ.  На 10 май Координационният съвет на синдиката прие Декларация, с която алармира, че в компанията има редица проблеми, за които ръководството ѝ не признава и отказва да търси решение по време на преговорите по новия Колективен трудов договор. Декларацията бе изпратена до министър Гвоздейков с настояване да се намеси в търсенето на изход от ситуацията.