Работници от “Ел Би Булгарикум” започнаха предупредителна стачка

Работници от “Ел Би Булгарикум” в производствената база във Видин проведоха днес предупредителна стачка с искане за увеличение на заплатите.

На 21 май синдикалната организация на КНСБ в дружеството прие декларация със следните искания:

“Ние, работниците на „Ел Би Булгарикум, след продължително чакане за решаване на многократно поставени проблеми от нас, които основно се свеждат до:

1. Увеличаване на основните заплати с 30%.

2. Гаранции за спазване на всички разпоредби на трудовото законодателство. Това включва спазване на графиците при сумирано изчисляване на работното време, предоставяне на специализирано работно облекло и др.

3. Осигуряване на безопасни условия на труд.

4. Призив за активен социален диалог и сътрудничество между работниците и ръководството на предприятието.

Заявяваме, че от 27.05.2024 г. ще предприемем тридневна предупредителна стачка. В срок до 31.05.2024 г., ако не получим положителен отговор и не се стигне до преговори, ще преминем към последващи, разрешени от закона действия, протестни митинги и ефективни стачни действия.”