Кампанията „По-високи доходи с твоя синдикат“ бе представена във фирми в Монтана и Лом

Четири фирми в Монтана и Лом бяха посетени в рамките на националната кампания на КНСБ „По-високи доходи с твоя синдикат“ от ръководството на КНСБ.

Вицепрезидентите на конфедерацията Тодор Капитанов и Огнян Атанасов се срещнаха с мениджмънта на „Берг Монатана Фитинги“, „Балкан“, „Ломско пиво“ и „Хъс“. Тема на разговор в предприятията бяха целите на кампанията, процесите по транспониране на Директивата за адекватни МРЗ, както и социалния диалог във фирмите.

По време на разговорите Капитанов и Атанасов подчертаха, че конфедерацията успя да извоюва промяна в Наказателния кодекс, в който бе въведен нов член 174б, касаещ работодателите, които препятсват правото на сдружаване и синдикална дейност.

Обект на разговорите в четирите фирми бяха и условията на работа за персонала в тях, както и осигуряването на регулярни медицински прегледи за работещите. Акцент в дискусиите с мениджърите бе още и предложението на КНСБ да се въведе подпомагане на бизнеса в случаи на затруднение, подобно на прилагането на мярката 60/40 по време на пандемията от Ковид, благодарение на която бяха запазени над 120 000 работни места.

Вицепрезидентите на КНСБ обясниха, че постепенно покритието на колетивното трудово договаряне у нас трябва да достигне поне 80-85%, подобно на страни в Северна Европа, като в момента у нас то е около 25% от предприятията. Изискването е залегнало в предстоящата за транспониране Директива за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне.

Сред темите на разговор бяха също и вносът на работна ръка от чужбина и адаптирането ѝ към средата на работа у нас, обжалването на фалшиви болнични и проблемите, които създава сивата икономика за фирмите, работещи “на светло”.

Липсата на кадри е сред основните трудности, за които споделиха работодателите в двата града. От думите им става ясно, че на редица места персоналът е застаряващ и се очаква до около 10 години проблемът да се задълбочи.

Фокус в разговорите бе още ръстът на заплатите в отделните предприятия, този на МРЗ в страната и дали това създава пречки пред мениджърите, както и демографската криза като фактор за все по-осезаема липса на работна ръка у нас.

Участие в срещата в „Ломско пиво“ взе и председателят на синдикат “Бира, храни и напитки” Красимир Пащрапански.