КНСБ с награда на социалното министерство за значими постижения в политиката по равнопоставеност

КНСБ получи Отличителния знак на Министерството на труда и социалната политика за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Наградата бе връчена на вицепрезидента на конфедерацията Даниела Алексиева на церемония в министерството днес.

Тази година е седмото издание на връчването на приза, като носителите му се разпределят в три категории: държавни институции (централна и местна власт); стопански и нестопански организации; обществени организации и институции. Отличителният знак е символ на престиж и стимул за подобряване на управлението, което цели постигане на равнопоставеност между двата пола.

За КНСБ е голяма чест, но и отговорност да получи тази награда. В продължение на 30 години конфедерацията реализира поредица от събития, политики, дейности, свързани с темата за равнопоставеността, каза при получаването ѝ Даниела Алексиева. Тя подчерта, че е необходимо спешно да се транспонира Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне. “Един от основните инструменти за постигане и на равнопоставеност е именно колективното договаряне, тъй като чрез него залагаме и политики, свързани с равните права, и за борба с насилието на работното място”, допълни вицепрезидентът на КНСБ.

За нас политиката за равнопоставеност не е лозунг, а необходимост. Средство за осигуряване на участието на всеки член на обществото в икономическия и социалния живот. Дейностите, които се провеждат на национално, локално ниво, на ниво фирма и организация, не се скъпи. Цената на изключването е значително по-висока, каза на церемонията зам.-министърът на труда Лазар Лазаров. Той посочи, че предстои транспонирането на две директиви – за участието на жените в бордовете на компани и за предвидимите и прозрачни условия на плащане, които са пряко свързани с темата за равнопоставеността.
На церемонията бяха отличени и Технически университет, София, Съветът на жените в бизнеса в България, ЕСО ЕАД, НЕК, Международно висше бизнес училище.