Кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат” се проведе и в Габрово

Националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с твоя синдикат”, започнала в началото на април, днес, 29 май, се проведе в област Габрово. Регионът бе посетен от вицепрезидентите на конфедерацията Огнян Атанасов и Тодор Капитанов.

Проведени бяха срещи с мениджмънта и с работниците от синдикалните организации в компаниите “Металик Бисипи” АД, село Гъбене и “Цератицит България” АД, Габрово. В “Хамбергер България” ЕООД, град Севлиево, където няма синдикална структура, разговорът бе с ръководството на компанията.

Вицепрезидентите на КНСБ се срещнаха и с кмета на община Габрово Таня Христова.

В рамките на кампанията конфедерацията запознава представителите на бизнеса, с които се среща, както и работещите с някои от ключовите за пазара на труда, социалния диалог и формирането на възнагражденията теми – необходимостта от спешно транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне и съответните измения, които трябва да настъпят в законодателството, въвеждането и на директивата за прозрачно заплащане.

Пред медиите в Габрово Тодор Капитанов подчерта и значението на въведения през лятото на миналата година нов член 174 б в Наказателния кодекс, според който всеки, който пречи на някого да създаде синдикална организация или да извършва синдикална дейност, е застрашен от затвор от 1 до 5 г., според това дали е първо или второ нарушение. Капитанов обясни, че и чрез информационните центрове на открито, които КНСБ прави във всеки град, в който се провежда кампанията, конфедерацията събира сигнали от граждани, работници и служители и ако постъпят такива за нарушаване на правото на синдикално сдружаване, юридическият екип ще реагира светкавично.

Капитанов обясни още, че буксуването на работната група към социалното министерство за транспониране на директивата за адекватните минимални работни заплати е голям проблем. Срокът за въвеждането ѝ е 15 ноември. При неправилно транспониране работниците ще бъдат ощетени, заплатите няма да могат да растат с очаквания и необходим темп. Те трябва да се определят в рамките на преговори между представителите на работниците и на мендижмънта, допълни вицепрезидентът на КНСБ.

Въвеждането на директивата за прозрачно заплащане пък ще доведе до отпадане на тайната на заплащането. По този начин няма да се извършва една и съща работа с различно възнаграждание, ще има обективни и ясни критерии за формиране на заплащането.

Огнян Атанасов допълни, че директивата за адекватните минимални работни заплати предвижда покритието с колективни договори да стане 80%. В момента то е 25-26 на сто и предстои много работа, за да бъде изпълнено изискването. Отделно в нея има изискване в компниите да има договаряне, за да могат да получават публично финансиране – национално или европейско.

Вицепрезидентите коментира и последния Доклад на КНСБ за нарушенията на трудовите права в България през миналата година. Няма глава от Кодексна на труда, по която да няма постъпили сигнали за нарушения, каза Капитанов. Огнян Атанасов акцентира, че за съжаление случаите на смъртни случаи при трудови злополуки в страната растат, а самите трудови злополуки се крият и не се декларират.