КНСБ посети три предприятия от регион Габрово

На 29 май по време на националната кампания на КНСБ „По-високи доходи с твоя синдикат“ в регион Габрово бяха посетени общо три предприятия от реалния сектор, две от които със синдикални организации на КНСБ.

Предприятието, което първо беше посетено, и в което няма синдикати беше „Хамбергер България” ЕООД, гр. Севлиево. То е основано през 2003 г., специализирано е в производство, дистрибуция и търговия с изделия, произведени от дърво и пластмаса, които се използват в строителството и е с персонал над 1000 човека.

Екипът на КНСБ включваше вицепрезидента Огнян Атанасов, областния координатор за Габрово Росица Йонкова, председателя на НСФ „Метал-Електро“ Илия Илиев и зам.-председателя на федерацията Соня Тодорова. От страна на мениджмънта на компанията на срещата беше управителя на фирмата Николай Петров и УЧР Цветелина Василева.

Директивата за адекватните минимални работни заплати и предизвикателствата по нейното транспониране бе акцент в разговорите с работодателите. Изразено бе желанието на синдиката да чуе мнението не само на работодателските организации, а и на самите работодатели. Като добър пример бе даден моделът на колективно трудово договаряне в северните държави, където след задълбочени дискусии и сключване на споразумение, работодатели и синдикати изискват от държавата да го „облече“ в законова форма, без да има последваща излишна намеса от нейна страна.

Николай Петров от своя страна запозна присъстващите с историята на предприятието, което е част от холдинг, създаден преди 165 години и старта на компанията с 12 човека през 2003 година, половината от които работят и до днес. По време на ковид заводът не е затварял и не са съкращавани работници. Бизнесът е 95 % насочен към чужбина. Износът е не само за Европа, а и за Америка, Азия и Африка. Заплатите, които се получават във фирмата успяват да покрият инфлацията от последните години.

Като проблем в страната, с който се сблъскват работодателите Николай Петров сподели осветляването на фирмите в сивия сектор, защото работници напускат за 100 лева повече, но ги осигуряват на минимална работна заплата.

В тази връзка Огнян Атанасов припомни изследването на КНСБ на потребителските цени и дохода, с който трябва да разполага едно семейство, за да посреща своите нужди. Затова трябва да се говори не просто за минимална работна заплата, а за адекватна минимална работна заплата.

Николай Петров сподели още и причината фирмата да не разчита на европейски фондове, а именно – липсата на отворен гранд за големите предприятия. Като най-голям производител в Европа и втори в света по производство на седалки за тоалетни, фирмата е внедрила роботи и иновации. То този начин се намалява нуждата от назначаване на хора. Същевременно се държи на висококачественото работно облекло и обучението на работното място и дистанционното такова. В завода се провежда и дуална форма на обучение в партньорство с две професионални гимназии, както и се подпомагат работници да се обучават в Техническия университет в Габрово.

Събеседниците бяха запознати с инициативата на КНСБ за подкрепяща мярка – когато предприятието има временни затруднения, да се активира варианта, при който 4 часа плаща работодателят и 4 часа държавата, като през тези 4 часа хората влязат в някакъв тип обучение, което да е полезно за фирмата.

Следващото предприятие, което беше посетено в рамките на кампанията, беше „Металик Бисипи“ АД, с. Гъбене. Фирмата е основана през 2009 година, има персонал над 150 човека, като част от тях са членове на НСФ „Метал-Електро“ към КНСБ. Основната ѝ дейност е леене на стомана с предмет производство и търговия с прецизни стоманени и алуминиеви отливки, специално производство.

Росица Йонкова информира работниците за възможността да ползват отстъпки в различни търговски обекти от региона, а те от своя страна поставиха въпроса за работното облекло, използвано при производството.

При срещата с мениджмънта на компанията Радослав Савеков сподели, че са успели да покрият натрупаната инфлация от годините на Ковид, като заплатите са се повишавали ежегодно. За разлика от миналата година, тази е по-неблагоприятна за фирмата. До момента не се допуска съкращаване на хора, защото намирането и изграждането на добри работници е изключително трудно. Савеков запозна представителите на КНСБ със спецификата на прецизното леене по стопяеми модели, леенето във восъчни форми, уникалността на изделията и предимството на по-голямата точност, примерно при производството на импланти. Той също сподели случващото се с леярните в Европа, конструирането на нови енергийно ефективни и състоянието в България с липсата на ангажираност за помощ от страна на държавата. Савеков сподели още, че вече няма специалисти, има универсални кадри. Всеки трябва да знае, да бъде и леяр, да бъде и топилчик, да може да работи всеки ден в различен участък от производството, а мениджмънтът има за главна цел да осигурява работа. От Ковид насам анализът на фирмата показва увеличение на болничните, въпреки че се губят социални придобивки. Ръстът на заболяванията сред работниците се увеличава.

Съгласно колективният трудов договор се оказва помощ на боледуващи работници, поемат се медикаменти, правят се две застраховки. Помага се дори на близки на работници.

В края на срещата Огнян Атанасов сподели, че в рамките на два месеца ръководството на конфедерацията е посетило 60 предприятия и това е първото, в което чува, че няма проблем с намирането на хора, и че има млади хора, което означава, че условията са добри.

Третото предприятие, посетено в рамките на кампанията в региона, беше „Церацит България” АД, гр. Габрово. Фирмата е основана 2008 г., има персонал около 500 човека, като част от тях са членове на НСФ „Метал-Електро“ към КНСБ. Фирмата е част от „ПЛАНЗЕЕ ХОЛДИНГ“, който се състои от три предприятия с персонал от 700 човека. Основната ѝ дейност е развойна и производствена за металорежещи, дървообработващи и специализирани инструменти, нестандартно оборудване, инженерингови услуги, стоки за бита, търговия в страната и в чужбина.

От страна на мениджмънта на компанията на срещата присъстваха Георги Петров, изп. директор на „Цератицит България“ АД, Васил Ботев – Chief financial officer на компанията и Тина Атанасова – главен HR на фирмата.

Георги Петров сподели, че винаги е имало добър диалог със синдикалните организации. От своя страна Огнян Атанасов запозна представителите на компанията с идеята на посещенията, целта на кампанията и възможностите за разширяване на колективното трудово договаряне. Той акцентира на предложенията за законови промени на КНСБ в Кодекса на труда за създаване на отделен раздел за заплащането и за това как се формира заплатата, за регламентираните в Директивата за адекватни минимални работни заплати условия за достъп до участие за публично финансиране, както и идеята да се подпомагат компании в затруднено положение, подобно на действащата преди време мярка 60/40.

На срещата стана ясно, че във фирмата работните заплати се повишават ежегодно и до момента се покрива кумулативната инфлация от над 30 процента.

Като проблем, засягащ сериозно синдикалната дейност, беше поставен въпросът за липсата на присъединителна вноска към КТД в предприятието, което демотивира работниците да членуват в синдиката. Въпреки че многократно са правени опити от страна на синдиката, до момента договореност с ръководството за събиране на такава вноска няма.

Илия Илиев предложи присъединителната вноска да влиза в касата и да може да се ползва – при нужда – за помощи за болен човек. Росица Йонкова предложи при договаряне на колективния трудов договор, в него да се упоменат кои клаузи ще се прилагат за всички работещи в предприятието и кои клаузи са за синдикални членове и за присъединили се към КТД.

Петранка Василева постави въпроса за получаване на ваучери за храна по време на платен отпуск и болничен. От своя страна Тина Атанасова обясни, че на няколко обучения по този въпрос експертите са категорични, че не се дават ваучери за дните на отпуск и временна неработоспособност.

На финала на срещата вицепрезидентът на КНСБ припомни влезлите промени в Наказателния кодекс за криминализиране на антисиндикална дейност от страна на работодателите – битка, която КНСБ извоюва след 30 години борба.