Сменят ръководството на “Ел Би Булгарикум” след стачните действия на работниците

Служители от държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ ЕАД, членове на синдикалната организация на КНСБ в производствената база във Видин, които в понеделник започнаха предупредителни стачни действия, днес се срещнаха с министъра на икономиката и индустрията Петко Николов.

С протестна декларация, приета на 21 май, работниците настояха за увеличение на основните заплати с 30 процента, осигуряване на безопасни условия на труд, гаранции за спазване на всички разпоредби на трудовото законодателство, активен социален диалог с ръководството на дружеството.

Освен техни представители днес на срещата в министерството на икономиката присъстваха и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост Славчо Петров, както и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

По време на разговорите бяха подчертани редица натрупани проблеми в предприятието и бяха поставени искания за увеличение на основните заплати, за предоставяне на специализирано работно облекло, за спазване на условията на труд и на графиците при сумирано изчисляване на работното време и други. Подчертан бе и нарушеният диалог между работниците и ръководството.

На срещата министърът на икономиката поиска оставките на цялото ръководството на „Ел Би Булгарикум“ и разпореди на Държавната консолидационна компания (ДКК), която е принципал на дружеството, да предприеме необходимите действия за спешна смяна и вписване на нов борд.

Петко Николов указа да се разработят условия, при които в максимално кратки срокове да се работи за увеличаване на заплатите с до 30%. Министърът разпореди и да бъдат разгледани всички възможности за модернизация на „Ел Би Булгарикум“ и да бъдат осигурени нормални условия на труд, като бъдат изпълнени предписанията на Инспекцията по труда.

За проблеми, свързани със заплащането и условията на труд, синдикалната организация на КНСБ в “Ел Би Булгарикум” алармира още в началото на годината. На 30 януари 2024 г. също бе приета Декларация с протестни искания, в която бяха поставени искания за ръст на заплатите и за спазване на трудовото законодателство.

Основна снимка: Пресцентър на МИИ