КНСБ в Бургас участва в представяне на книжки, изработени от деца

В навечерието на Международния ден на детето – 1 юни, Регионалният съвет на КНСБ в Бургас участва в представянето на книжки, посветени на здравето, които са изработени от деца, ползватели на социални услуги.

На събитието бяха представени Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневен център за деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“, Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, Дневен център за деца и/или младежи с множествени увреждания в Приморски парк и Резидентна грижа за деца в риск Ронкали”.

Организатор бе дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас.