Председателят на Федерация Лека промишленост участва в среща на ЕК за социалния диалог в текстила и облеклото

Председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост Цветелина Милчалиева участва днес, 4 юни, в среща на ЕК в Брюксел за секторен социален диалог в текстила и облеклото.

Участваха представители на IndustriALL Europe и три работодателски организации в бранша на европейско ниво – Eurotex, CEC и Cotance. Дискутирани бяха въпроси, свързани с екодизайна на текстилните продукти, регулациите на принудителния труд, както и европейската конкурентоспособност на сектора.

От името на българските работници Цветелина Милчалиева изрази позиция относно бъдещето на индустриалното производство и ролята на социалните партньори, свързана с устойчивостта на предприятията.

“Ние трябва да защитим екосистемите, да, но най-вече за нас е необходимо да запазим и да защитим работещата сила. Устойчивото производство на текстил непременно трябва да включва и социалния елемент за работниците през колективното трудово договаряне. В тази връзка е необходимо да положим максимални усилия, за да наложим механизмите на социалния диалог в нашите индустриални сектори, което да ни води към ефективни решения в интерес на труда и капитала. Наш неизменен приоритет  остава качествената заетост, гарантирана от колективното договаряне, като социален стандарт за достойно заплащане, здравословни и безопасни условия на труд и устойчив преход. Точно за това имаме нужда от нова индустриална политика в отговор на значителния спад в индустриалното производство”, каза по време на срещата Милчалиева.