Сключен бе първият Колективен трудов договор в сферата на Социалните услуги за община Благоевград

Първият Колективен трудов договор в сферата на социалните услуги бе сключен днес, 4 юни, в Община Благоевград между синдикалните организации на ФНСДУО-КНСБ при функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, представлявани от Ива Поповска, и кметът на общината адв. Методи Байкушев.

На подписването присъстваха и Мила Соколова, директор социална и жилищна политика, Таня Досева, счетоводител на Социалните услуги, Таня Иванова и Крум Павлов –  Председатели на СО в бюджетното звено, както и Силвия Стоянова-Христова, областен координатор на КНСБ.

С договора се уреждат по-добри условия на труд  за 300 нови синдикални члена от 20 –те нови синдикални организаци на работещите в БЗ „Комплекс за социални услуги“ в община Благоевград, учредени в началото на годината.

Договорени бяха по-голям размер на основния, удължения и допълнителен платен годишен отпуск; нощен труд в размер на 2 лв.; обезщетение при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – брутно трудово възнаграждение за срок от 7 месеца; 350 лв. годишно средства за работно облекло за всеки работник и служител; безплатен транспорт на служителите от ‘‘Дом за пълнолетни лица с деменция‘‘, с. Падеш; храна и добавки към нея – не по-малко от 3 лв. на смяна и др.

Областният координатор на КНСБ в Благоевград благодари на кмета и преговорния екип за конструктивния диалог. Силвия Христова посочи, че този колективен трудов договор е доказателство за работата на община Благоевград за развитието на социалните услуги. Той ще мотивира служителите за по-добра работа и професионално израстване. Тя благодари за усилията и успешно свършената работа и пожела подписване на Общински колективни трудови договори и в останалите сфери  – Образование, Здравеопазване и Култура.

Кметът от своя страна благодари на служителите в социалните услуги затова, че работят в полза на най-уязвимите групи от хора, които имат нужда от помощ и подкрепа, че трудът им е кауза, но и изключително удовлетворяващ, когато видиш как нечий живот се променя за добро.