Започна 112-ата сесия на Международната конференция на труда

Годишната Международна конференция на труда на МОТ започна вчера, 3 юни, в Женева и ще продължи до 14 юни. В 112-тата сесия на конференцията участват делегати на работниците, работодателите и правителствата от 187-те държави, членки на Международната организация по труда. Те ще обсъдят широк кръг въпроси, които имат дългосрочно въздействие върху света на труда.

В дискусиите участва и президентът на КНСБ Пламен Димитров, който е титулярен член на Управителния съвет на МОТ. От страна на групата на работниците в настоящата Международна конференция на труда той е член на комитета по общи въпроси, както и на финансовия и на комитета за основните принципи и права в областта на труда. Номиниран от групата на работниците да участва в състава, който ще разработи заключителния документ на комитета за основните принципи и права в областта на труда, който конференцията ще приеме. В състава на тази група работниците, работодателите и правителствата са представени с по осем члена.

Дневният ред на МКТ включва:

  • Дискусия относно защитата от биологични опасности (първата от двете дискусии, предвидени в процедурата за определяне на стандарти на МОТ), която може да доведе до приемане на международен трудов стандарт по този въпрос на КМТ през следващата година.
  • Обсъждане на стратегическата цел за основните принципи и права в областта на труда.
  • Дискусия относно достойния труд и икономиката на грижите.
  • На 12 юни Конференцията ще проведе събитие по повод Световния ден за борба с детския труд. Тази година то ще е  под мотото: „Да действаме според ангажиментите си: Да сложим край на детския труд“. То ще отбележи 25-годишнината от приемането на Конвенцията за най-тежките форми на детски труд от 1999 г. (№ 182), както и ще предостави възможност за обсъждне на напредъка и предизвикателствата във връзка с премахването на детския труд.
  • На 13 юни ще се проведе Учредителният форум на Глобалната коалиция за социална справедливост, на която КНСБ също е член. Подкрепен от 280 партньори, включително 68 правителства, форумът ще подчертае конкретните съвместни усилия в полза на социалната справедливост, положени след 111-ата сесия на Международната конференция на труда през юни миналата година. Това събитие ще даде възможност на партньорите от коалицията да обсъдят тематични въпроси, свързани със социалната справедливост, както и предизвикателствата, възможностите и потенциалните решения по отношение на напредъка на целите на коалицията. То ще даде възможност на партньорите от Коалицията да обменят знания, инструменти и опит, както и да представят дейности и инициативи, предприети или планирани в подкрепа на социалната справедливост. Събитието ще включва сегмент на високо равнище, тематични работни сесии и зона за участие.

Конференцията вчера бе открита от генералния директор на Жилбер Ф. Хунгбо, който предупреди, че множеството кризи могат да застрашат последните постижения в света на труда. Той произнесе и тематичен доклад „Подновяване на социалния договор“.

„Всички региони, в различна степен, се върнаха към нивото на икономическа активност, наблюдавано в периода преди пандемията. Ефективните действия на централните банки за ограничаване на инфлацията също допринесоха за това положително развитие. Силно се надявам, че това би могло да облекчи засегнатата напоследък покупателна способност на работниците”, заяви Хунгбо по време на встъпителната си реч. Той припомни, че според прогнозите на МОТ равнището на безработица в световен мащаб ще бъде 4,9 % както за 2024 г., така и за 2025 г., което ще отбележи скромно намаление спрямо регистрираните през 2023 г. 5%.

„В същото време източниците на напрежение се засилиха. Ужасяващата ситуация в Близкия изток се прибави към съществуващите кризи. Шокиращите конфликти в Газа, Йемен, Судан, Хаити, Украйна и източната част на Демократична република Конго, за да назовем само някои от тях, остават основни проблеми за човечеството и по-конкретно за многостранността”, добави Хунгбо.

Представяйки доклада си генералният директор заяви, че „той не налага предварително заложени идеи, а има за цел да стимулира продуктивен и плодотворен дебат“ за „превръщането на социалната справедливост в основа”.

В рамките на откриващата сесия беше произнесена реч и от икономиста Джаяти Гош, който говори за 80-годишнината от Филаделфийската декларация на МОТ. „Подобно на 1944 г., в момента преживяваме период на промени в държавите и в международната икономика. Стана пределно ясно, че „обичайната дейност“ вече не е опция. Вместо да мислим как обществените политики и социалните процеси могат да помогнат на икономиката, трябва да се запитаме как икономиката може да служи на обществото и да бъде в хармония с природата и планетата”, обясни Гош.