КНСБ проведе кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат” и в област Търговище

Проблемите и предизвикателствата пред работещите и бизнеса в област Търговище бяха обсъдени днес, 5 юни, при провеждането на националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с твоя синдикат” в областта. Тя бе поредната, в която конфедерацията – в лицето на вицепрезидентите Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, представи приоритетните за труда теми и предложения за законодателни изменения, свързани с предстоящите за транспониране директиви за адекватните минимални работни заплати и за прозрачност на заплащането.

Проведени бяха срещи с ръководството на три компании, с кмета на Търговище Дарин Димитров и със синдикални членове. В центъра на града бе разположен информационен център, на който работещите имаха възможност да подават сигнали за нарушени трудови и синдикални права и да се запознаят с дейността на конфедерацията. В проведените срещи участва и областният координатор на КНСБ Николай Дяков.

Във ВиК Търговище с членовете на синдикалната организация бе обсъдена необходимостта от ръст на възнагражденията в сектора, които са едни от най-ниските в страната, както и проблемът с липсата на млади и квалифицирани кадри. Средната възраст на работещите във ВиК дружеството в Търговище е 54 години. Тема на разговор бяха още инфлацията, събираемостта при плащанията на сметките за вода и проблемите, които възникват след повишаване на цената ѝ. Обсъдена бе и промяната в Наказателния кодекс от юли миналата година, с която бе криминализирано нарушаването на правото на сдружаване и синдикална дейност.

С управителя на дружеството инж. Явор Миланов пък бе обсъдена цената на водата и факторите, които имат отношение при формирането ѝ. Той също изтъкна, че основен проблем е липсата на кадри, на квалифицирани специалисти и даде пример със село в района, където от години липсва такъв. „Относно заплатите – не сме нито с най-ниските, нито с най-високите“, каза Миланов. В момента на служителите се раздават ваучери от 160 лв. Обезлюдяването в областта пък води до постоянен спад на потреблението на вода. Проблем за дружеството е и амортизирането на техниката, както и високите загуби на вода.

В “Мебел стил-М” ЕООД бе проведена среща със собственика на фирмата Илко Илиев. В нея участва и председателят на Федерацията на независимите синдикални организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост Константин Чолаков. Обсъдени бяха практиките, свързани с Кодекса на труда, отношението на работодателите към работниците, обучението на кадри и адаптирането им към технологичените промени. Компанията изнася производството си в редица държави и влага средства в пътувания и изложения в чужбина. За работниците са въведени социални придобивки, сред които осигуряване на психолози, медицински прегледи, създаден е фонд “Помогни на колега” – за хора над 60 г., които имат проблеми и нужда от пари за лечение. В същото време Илиев подчерта, че всекидневно получава информация за отсъстващи работници и такива, които са в болничен. Вицепрезидентите на КНСБ представиха целта на срещите с работодатели и работници в рамките на кампанията.

Среща бе проведена и в “Кристера”, град Попово. Изпълнителният директор Станимир Бужев изтъкна, че компанията няма проблем с липса на работна ръка, а дори има изчакващи да се освободят места. Фирмата има около 150 работници, повечето от Попово. Екипът е млад, средната възраст е около 30 години. Обсъдени бяха темите за това как реколтата се отразява на цената на олиото и добрият пример с осигуряването на заетост за млади хора.

Капитанов и Атанасов представиха кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат” и на среща с кмета на Търговище Дарин Димитров. Тема на разговора бяха и проблемите в здравеопазването на местно ниво и по-конкретно ниските заплати на медицинските сестри, както и плановете на общината, свързани с местните данъци и такси.

В Търговище бе проведено и заседание на Регионалния съвет, на което синдикалните председатели от областта също бяха запознати с целите на кампанията.