Подписан бе КТД за общинската администрация във Велики Преслав

Колективен трудов договор бе сключен днес, 6 юни, между кмета на обшина Велики Преслав инж. Янко Йорданов и Мария Бонева, председател на синдикалната организация на КНСБ за общинска администрация Велики Преслав.

С КТД се уреждат много аспекти на трудовите и служебни правоотношения като отпуски, условия на труд, взаимоотношенията между страните и др. На преговорите и подписването на колективния трудов договор присъства и областният координатор на КНСБ Радостин Павлов.

Благодарим на кмета на общината за добрия социален диалог, конструктивизма и надграждането и изпълнението на предизборното споразумение между кандидата тогава инж. Йорданов и Регионалния съвет на КНСБ в Шумен.