Споразумение за решаване на проблемите в “Ел Би Булгарикум” бе подписано с водачи на листи във Видин

По инициатива на работниците от синдикалната организация на КНСБ в производствената база на “Ел Би Булгарикум” във Видин бе изготвено споразумение между Регионалния съвет на конфедерацията в областта и водачите на листи за народни представители в предстоящите избори за парламент в Пети МИР – Видин.

Споразумението има за цел да се поемат ангажименти за устойчиво решаване на дългогодишни проблеми в предприятието, поставени от работниците на “Ел Би Булгарикум”, производствена база Видин.

До момента споразумението е подписано от следните политически сили: Коалиция ГЕРБ – СДС; “Продължаваме Промяната”, “Възраждане”, “Солидарна България” и “Има такъв народ”. Това споразумение представлява съвместно усилие за постигане на по-добро бъдеще за работниците и служителите в дружеството.

Споразумението предвижда водачите на листи за народни представители в 5-ти МИР – Видин се ангажират:

  1. Да подкрепят и предприемат действия за увеличаване на основните заплати на работниците в „Ел Би Булгарикум“ с 30%.
  2. Да следят и съдействат за стриктното спазване на трудовото законодателство в предприятието.
  3. Да работят активно за осигуряване на безопасни условия на труд, включително необходимите инвестиции и подобрения в инфраструктурата и оборудването.
  4. Да насърчават и подкрепят активен социален диалог и сътрудничество между работниците и ръководството на „Ел Би Булгарикум“ с цел постигане на устойчиви решения и подобряване на условията на труд.
  5. Да подкрепят и съдействат за привличане на инвестиции за модернизиране на базата и инфраструктурата на „Ел Би Булгарикум“. Това включва обновяване на производствените съоръжения, подобряване на работните помещения и осигуряване на съвременни технологии за повишаване на ефективността и безопасността на труда.