“По-високи доходи с твоя синдикат” се проведе в Силистра, вдигат заплатите на общинската администрация

Кметът на Силистра Александър Сабанов уважи исканията на синдикатите, които преговарят от много време, за увеличаване на работните заплати в общинската администрация. По наши данни там са едни от най-ниските възнаграждения в града. В момента се правят изчисления и са възможни увеличения между 8 и 10 процента.

Това каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов след среща с кмета на общината. Той и вицепрезидентът Огнян Атанасов посетиха областта в рамките на продължаващата трети месец национална кампания на конфедерацията “По-високи доходи с твоя синдикат”. Проведени бяха срещи и с мениджмънта и работниците във “Фазерлес” АД, както и с ръководството на “Силома” АД. В тях участва и областният координатор на КНСБ Димитричка Тодорова.

В центъра на Силистра пък бе разположен информационен център на открито, на който гражданите можеха да се запознаят с дейността на синдиката и да подават сигнали за нарушения на правото на сдружаване, на синдикалните права, както и на трудовото законодателство.

Атанасов обясни, че сред целите на кампанията е да се провери доколкото в предприятията доходите на работниците са компенсирани заради натрупаната през последните две години инфлация. Той напомни, че изчисленията на ИССИО показват, че заплатата за издръжка за сам работещ трябва да е поне 1450 лв. нето, а за семейство с едно дете – 2600 лв. Със следващия бюджет КНСБ настоява за реално увеличение на възнагражденията с 12-15 процента, допълни Атанасов. Той обясни, че с ръководствата на фирмите се обсъждат и условията на труд. “Виждате в момента колко е горещо. В законодателството ни няма клаузи, които да регламентират работата навън при такива температури. КНСБ ще настоява това да бъде регламентирано”, каза още вицепрезидентът.

Целта на срещите с граждани, мениджъри и местната власт е и да се постави акцент върху новата разпоредба в Наказателния кодекс – чл. 174б, според която, който пречи на сдружаването и нарушава синдикалните права, се наказва от една до пет години с лишаване от свобода, подчерта Тодор Капитанов. Той обясни, че в Силистра около 30 процента от работещите получават минимална работната заплата. Средното възнаграждение в частния сектор в региона пък е по-ниско от това в обществения.

В рамките на посещението си във „Фазерлес“ ръководството на конфедерацията и мениджмънта на фирмата обсъдиха работата на 3-сменен режим в предприятието, възможностите за изграждане на фотоволтаици, възможностите за кандидатстване по проекти, както и влизането в сила на Зелената сделка. “Проблем в нашия бранш е цената на дървесината, многократно опитваме да направим някои промени”, каза Милко Кесаровски, изпълнителен директор на фирмата, която се занимава с производство на плочи от дървесни влакна. Обсъдени бяха и възможностите за увеличение на заплатите и за реализиране на продажби в чужбина. В предприятието има въведена система за осигуряване на електронни ваучери, стана ясно по време на срещата.

Вицепрезидентите на КНСБ обясниха пред присъстващите целите на кампанията и посочиха, че директивата за прозрачност в заплащането трябва да се транспонира през юли 2026 г. Занапред фирмите ще трябва да докладват и разликата при заплащането между мъже и жени, което сега е 12%, а трябва да достигне ниво не по-голямо от 5 на сто.

Обсъдено бе и транспонирането на директивата за адекватни МРЗ и това, че нивото на колективно трудово договаряне ще трябва да достигне до 80 на сто.

Един от проблемите касае обезпечаването на кадри за трисменния режим на работа. Фирмата осигурява специализиран транспорт за работниците си, стана ясно още от срещата.

В рамките на кампанията ръководството на конфедерацията ще посети около 150 ключови за страната компании.

„Никой синдикат и никоя организация не е идвала да ни попита за това какви са ни проблемите, синдикалните организации поддържат непрекъснат диалог с министерства и работодателските организации на национално ниво в различните отрасли. Благодаря за тази среща. Машиностроенето е труден отрасъл“, каза директорът на „Силома“ Георги Гайдаров по време на посещението във фирмата. Тя е създадена през 1965 г. Реализира продажби основно в Западна Европа. „Успяхме да се задържим, защото имахме пазар, един от големите беше в Гърция, също в Арабския свят и Северна Африка“, обясни още той.

Обсъдени бяха възможностите за реализация на продукцията ѝ на нови пазари, подобряването условията на работа в предприятието. То има изградена фотоволтаична система, която покрива разхода ѝ на ток. Тема на разговорите бяха още запазените работни места чрез мярката 60/40, предложена от КНСБ, а също и възможностите за изплащане на компенсации за производители в машиностроенето при евентуални затруднения. Засегната бе и темата за купуване на нови машини в предприятието, както и липсата на кадри, която с всяка следваща година става все по-чувствителна. Тема на разговор бе и повишаването на МРЗ и ръстът на заплатите в „Силома“ на фона на инфлацията през последните години. „Правенето на машини е нещо много специфично и трябват хора с опит, целим да задържам кадрите си“, каза още Гайдаров и допълни, че според него все по-малко млади хора искат да работят в производството.