Договорен бе ръст на заплатите в “Ел Би Булгарикум” с 10% от 1 май

На 12 юни се проведе среща между ръководството на Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост, съвета на директорите на ДКК и на “Ел Би Булгарикум”. Обсъдена бе Протестната декларация с исканията на работниците от производствената база на “Ел Би Булгарикум” във Видин.

След проведените преговори ръководствата на държавните компании потвърдиха безрезервно изпълнението на исканията в декларацията за гаранции за спазване на всички разпоредби на трудовото законодателство (спазване на графиците при сумирано изчисляване на работното време, предоставяне  на специализирано работно облекло и др.); за осигуряване на безопасни условия на труд; за активен социален диалог и сътрудничество между работниците и ръководството на предприятието. Потвърдено бе и залагане в Бизнес програмата на дружеството на инвестиции за капитални вложения.

Относно точка 1 от исканията – увеличение на основните заплати с 30 процента, бе договорен ръст на възнагражденията с 10 на сто от 1 май 2024 г. на всички заети в производствената база във Видин и база Малашевци – София. След три месеца, в началото на септември тази година, ще се проведат нови преговори за увеличение на заплатите в зависимост от постигнатите резултати.