Проведе се среща със синдикалната организация на областната дирекция на фонд “Земеделие” в Благоевград

По покана на председателя на синдикалната организация на областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие” в Благоевград Боряна Велева и със съдействието на Силвия Христова, областен координатор на Регионалния съвет на КНСБ, вчера, 12 юни, се проведе среща с представители на ФНСЗ.

Основни мотиви за нея бяха нуждата от уточняване на механизмите за разпределение на допълнителните средства от националния бюджет във връзка с преодоляването на диспропорциите във възнагражденията на държавните служители и изпълнението на Споразумението, което бе подписано в началото на април 2024 г.

В заседателната зала на РС на КНСБ – Благоевград се събраха 20 представители на синдикалната организация. Председателят на ФНСЗ Валентина Васильонова обясни как е протекъл преговорният процес по изготвянето и подписването на Споразумението, как са преминали работните срещи и дискусии по изготвянето на методологията за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация. След обнародването на ПМС 79 са проведени редица допълнителни срещи и са изпратени нарочни писма, с които да се проследи правилното разпределение и да се продължат преговорите с МЗХ и с МС по създаване на механизъм за адекватно заплащане на държавните служители. Допълнително бяха обявени кои представители на МЗХ и ДФЗ са приели поканата за участие в планирания Браншови синдикален съвет на ДФЗ през месец юли.

След това изложение присъстващите синдикални членове имаха възможност да задават въпроси и да изразят основните си притеснения, свързани с преодоляване на диспропорциите особено между централно управление на ДФЗ и областните дирекции; прилагането на клаузите от Споразумението, свързани със сключване на задължителна застраховка за риск; осигуряването на работно облекло и средства за корекция на зрението.