Брой 1-2 / 2024 г.

Настоящият брой на изданието поставя фокус върху състоянието на социалния диалог и ролята му за определяне на минималните работни заплати в избрани европейски държави. Проследяват се и развитията около диалога във връзка с наближаващия срок за транспониране на европейската Директива за адекватните минимални работни заплати.

Броят обхваща и преводни материали по ключови за синдикалното движение новини около представителството на работното място (европейските работнически съвети), пазара на труда (участието в образование и обучение) и ефекта на дигитализацията върху икономиката (изкуствен интелект и труд в онлайн платформи).

Броят е достъпен ТУК.