Подписаха новия Колективен трудов договор в сферата на образованието в община Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов и представители на учителските синдикати в града подписаха новия Колективен трудов договор в сферата на образованието. В документа са договорени условията на труд и заплащане в учебните заведения.

Новият Колективен трудов договор е определян като най-добрият към този момент в страната. В него има надграждане на някои от заложените условия. Предвидено е увеличение на допълнителните плащания и увеличение на заплатите на квалифицирания непедагогически персонал в училищата и детските градини. По време на срещата кметът Димитър Николов и представителите на учителските синдикати обсъдиха въпроси, свързани с развитието на образованието, въвеждането на иновативни технологии в учебния процес и подобряването на инфраструктурата.

Димитър Николов призова представителите на образованието да бъдат инициативни, да мотивират и насърчават учениците да постигат по-високи резултати. На подписването на новия Колективен трудов договор присъства и директорът на дирекция „Образование“ в Община Бургас Катя Мишева. От страна на синдикалните организации в подписването на новия КТД участваха председателят на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Павел Чепов, председателят на Синдикат на българските учители към КНСБ Константин Янков, председателят на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” Огнян Маринов и други.

Снимки: Сайт на община Бургас