В Каолиново започна обучение на 30 безработни лица по професия Социален асистент

Вчера, 19 юни, в Каолиново започна обучение по професия Социален асистент по проекта на КНСБ “Шанс за зелена и социална заетост”, който е част от Националния план за действие по заетостта за 2024 г.

Преподаватели са Севджихан Ахмедова и Мустафа Ахмед от ЦПО на КНСБ.

Обучението обхваща общо 30 безработни лица, разделени на две групи по 15.

Регионалният съвет на КНСБ в Шумен благодари на кмета на общината и на директора на ДБТ Каолиново за сътрудничеството.