В област Габрово стартира проектът на КНСБ „Шанс за зелена и социална заетост”

От 19 до 21 юни в Габрово, Трявна и Дряново стартира проектът на КНСБ „Шанс за зелена и социална заетост”, който е част от Националния план за действие по заетостта през 2024 година, финансиран със средства от държавния бюджет.

Партньори на конфедерацията по него са общините Габрово, Трявна и Дряново, като дейностите се осъществяват и със съдействието на Дирекция „Бюро по труда” –  Габрово и филиалите в региона.

Бенефициенти по проекта са безработни лица от Габрово, Трявна и Дряново с по-нисък образователен ценз, като някои от тях са в неравностойно положение. Те ще преминават обучение в рамките на 300 учебни часа по част от професия „Помощник в строителството”, специалност „Основни и довършителни работи”. Обучаваща институция е Центърът за професионално обучение към КНСБ, а преподаватели са професионалисти в тази област.

По време на курса, който в по-голямата си част е с практическа насоченост, лицата ще получават стипендии за присъствен ден. Удостоверение за професионално обучение ще получат бенефициентите, положили успешно изпит по теория и практика след края на обучението.

Целта на проекта на КНСБ е повишаване на възможностите за успешна реализация на пазара на труда на лицата от рискови групи.