Председателят на ФНСС взе участие в информационна сесия „Информираността на работодателите – път за предотвратяване на недекларирания труд“

Председателят на Федерацията на независимите строителни синдикати към Конфедерацията на независимите синдикати в България инж. Цветелина Иванова участва с презентация в информационната сесия „Информираността на работодателите – път за предотвратяване на недекларирания труд“, организирана от Европейският орган по труда (ЕОТ) по инициатива на Главна инспекция по труда. Сесията се проведе на 19 юни и бе насочена към работодатели от секторите строителство, хотелиерство и ресторантьорство, в които често се използват различни форми на недеклариран труд.

„Информационните кампании и контролната дейност на Главна инспекция по труда допринасят за изсветляването на икономиката“, отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на откриването на събитието. Тя допълни, че без съвместните усилия на държавата, социалните партньори и контрола няма как да се постигнат положителните ефекти от прилагането на създаденото вече трудово законодателство.

Със свои презентации в информационното събитие се включиха и Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Нели Христова-Боянова – председател на Националната федерация „Търговия, услуги, контролни органи и туризъм“ към КТ „Подкрепа“.

Ненко Салчев от Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ към Министерството на труда и социалната политика отчете, че през последните 10 години недекларираният труд намалява, но все още е проблем, който пречи на лоялната конкуренция. Той представи и ползите от декларирането на труда за бизнеса и хората: „Човек, който работи без трудов договор, не би могъл да бъде удовлетворен в дългосрочен план от своите постижения, защото декларираният труд гарантира в най-пълна степен трудови и социални права“.