Проведе се Федерален съвет на ФНСДУО

Разширено тържествено заседание на Федералния съвет на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ се проведе на 24 и 25 юни в с. Равда.

Освен членовете на Съвета в заседанието участваха председатели и секретари на синдикални организации при общински и областни администрации, общински предприятия, Дирекции „Бюра по труда“, Дирекции „Социално подпомагане“, заведения за социални услуги, затвори, архиви, структури на МВР, на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, на ИА „Инфраструктура на електронното управление“  и др.

Гости на Федералния съвет бяха Любослав Костов, директор на ИССИО и главен икономист на КНСБ, Станислава Такева, директор на НВСК на КНСБ, областни координатори на конфедерацията, бивши председатели на синдикални сдружения на федерацията.

В словото си при откриване на заседанието председателят на федерацията Кръстьо Боянов отбеляза, че 2024 г. е „година на годишнините“, защото освен 34 години от учредяването на ФНСДУО се навършват кръгли годишнини от учредяването на три от основните членове на Федерацията: 30 години от създаването на Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги (СРСПСУ) –  през 1994 г.; 20 години – на Националния синдикат на служителите в НАП – ФНСДУО – КНСБ; 10 години – на Синдиката на работещите в ДАТО.

Федералният съвет обсъди увеличението на заплатите в държавната администрация през 2024 г. и исканията на ФНСДУО към проектобюджета на Република България за 2025 г., а същото така и разгледа организационното състояние и колективното договаряне в структурите на ФНСДУО.

Специално внимание бе отделено на проблемите на отделните системи и синдикалните сдружения в тях, като предвид спецификата на федерацията и по утвърдена практика обсъждането се проведе по синдикати на заседание на 25 юни.

След приключване на първото заседание директорът на ИССИО Любослав Костов направи две презентации по темите „Ролята на синдикатите в определяне нивото на заплащане в обществения сектор“ и „Популизъм и дезинформация в Индустрия 4.0“. Станислава Такева пък представи възможността за взаимопомощ на синдикалните членове чрез презентация на Националната взаимоспомагателна каса на КНСБ.