В Плевен се проведе кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат”

Националната кампания на КНСБ “По-високи доходи с твоя синдикат” днес, 26 юни, се проведе в Плевен. Вицепрезидентите на конфедерацията Огнян Атанасов и Тодор Капитанов проведоха срещи с ръководството на “САРТЕН БЪЛГАРИЯ” ООД и с мениджмънта и синдикалната организация в “Глас Контрибюшън” ЕАД, както и със заместник-кмета на общината Елина Димитрова.

Целта на кампанията е да обиколим предприятия в страната, като днес сме в два от фирмите в топ 10 в Плевенска област, за да направим срещи с мениджърите, да се запознаем с проблемите, с които се сблъсква бизнесът. Така ще можем по-конкретно и по-прецизно да подреждаме политиките на национално и регионално ниво, които развива синдикатът, обясни Тодор Капитанов. Той уточни, че паралелно с разговорите с мениджърския състав на фирмите се правят срещи и с работниците, за да бъдат запознати с новите промени в Наказателния кодекс, свързани с това, че всеки, който пречи на някого да създава синдикална организация или да упражнява синдикална дейност, подлежи на наказание “лишаване от свобода” от две до пет години.

“Искаме да окрилим хората, които имат желание да се сдружават синдикално, защото практиката в България показва, че това право се нарушава под една или друга форма”, подчерта Капитанов.

Той обясни, че предстоят промени в Кодекса на труда, свързани с транспонирането на Директивата за адекватните минимални работни заплати. Част от тях са свързани с това, че тя изисква държавата да направи план със законодателни промени, за да може колективното трудово договаряне да достигне до 80 процента покритие на работещите. “За законовите промени, които трябва да се случат до 15 ноември тази година, сме влезли в диалог с бизнеса, за да очертаем възможностите за бъдещо партньорство”, каза още Капитанов.

Вицепрезидентът на КНСБ посочи, че по прогнозни данни от началото на следващата година минималната работна заплата ще достигне 1080 лв. Той посочи, че в област Плевен затетите на МРЗ са около 14 300 работници. По думите на Капитанов големите фирми нямат притеснения относно увеличаване на минималната работа заплата, докато в по-малките “мнението е противоречиво”.

Огнян Атанасов допълни, че според данните на ИССИО за заплатата за издръжка един работещ, живеещ сам, трябва да получава минимум 1450 лв. чисто, за да си покрива разходите, а семейство с едно дете трябва да има доход от 2600 лв. на месец.

Колективното трудово договаряне, социалните придобивки, както и мярката 60/40, с която бяха запазени хиляди работни места, бяха сред темите на разговор в  “САРТЕН БЪЛГАРИЯ”. И още – какви са очакванията на младите хора за начална стартова заплата и възможностите за намиране на кадри чрез връщането на наши сънародници от страни, в които живеят големи български диаспори. Тази година фирмата планира да кандидатства с проект по Фонд „Условя на труд“.

„Работната заплата при нас е далеч от минималната и ежегодно, всеки януари, повишаваме възнагражденията. Все по-трудно става намирането на кадри. При нас периодът на Ковид беше най-силният, защото имаше изкупуване на храни на фона на несигурността, тоест имахме доста заявки като вид презапазяване. Смятам, че трябва да влагаме повече средства в нашите наети кадри, преди да прибегнем към търсене на работници от трети страни. От гледна точка на бизнеса това, към което имаме забележки, е недоброто качество на образованието“, каза в рамките на срещата инж. Мая Краева, директор „Човешки ресурси“ в “САРТЕН БЪЛГАРИЯ”.

Участие в срещата взе и председателят на синдикат „Бира, храни и напитки“ към КНСБ Красимир Пащрапански.

Сред темите, които ръководството на КНСБ обсъди с мениджмънта на “Глас Контрибюшън” ЕАД, пък бяха Директивата за адекватни МРЗ, промяната на чл. 174б от относно наказанията, на които подлежат лица, препятстващи правото на сдружаване, както и достигането на минималната работна заплата на заплатата за издръжка. Фокус в разговорите бяха още инфлацията, цените на тока, нивата на заплатите, транспортът на продукцията и проблеми, свързани с инфраструктурата в района, в който се намира предприятието. Участие в срещата взе и Цветелина Милчалиева – председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост (ФНСОЛП) към КНСБ, която връчи плакет на мениджмънта на фирмата в знак на благодарност за доброто социално партньорство за стимулирането на работническия спорт.

„Вървим нагоре, имаме чуждестранни клиенти, като се планира увеличение на производствения капацитет и подобряване условията на труд“, каза изпълнителният директор на предприятието Георги Пасков. От думите му стана ясно, че в момента в него работят около 460 души.

„Имаме персонално отношение по отношение на ежедневната работа с хората ни“, обясни той. Пасков разказа и за връзката между климатичната картина в глобален план и производствената дейност на предприятието.

„Много е важно като компания да се преборим за ефективност на труда, сертификация, ситуацията не е лесно предвидима. Трябва да се обърне внимание, че индустрията съществува, да се разбере, че не всичко е и може да се случва виртуално. У нас има достатъчно хора, за да направим нещата устойчиви, вкарването на чужда работна ръка, предвид всички специфики, не е решение на проблема. Имаме много млади хора, които не се занимават с нещо спрециално. Политиката за привличане на нови кадри предвижда съвсем скоро за  наша сметка да изградим транспортни линии до малките населени места в района, за да привличем хора от селата. Те са свикнали с труд на полето и са отговорни и сериозни“, допълни изпълнителният директор.