ЕКП: Ускорете приемането на Директивата за адекватни минимални работни заплати

Повечето държави членки на ЕС не са предприели конкретни действия през миналата година за увеличаване на броя на работниците, които се възползват от колективно договорени заплати и условия на труд, показва нов доклад, оповестен днес от Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП).

Конфедерацията напомня на държавите членки за наближаващия краен срок – 15 ноември 2024 г., за транспониране на Директивата за адекватните минимални работни заплати и насърчаване на колективното трудово договаряне.

Най-малко три милиона души бяха лишени от ползите от колективното договаряне между 2000 г. и 2018 г., до голяма степен поради наложените от ЕС политики за строги икономии. Оттогава лидерите на ЕС признаха, че това е грешка и Директивата за адекватни МРЗ изисква от всички държави в ЕС да насърчават колективното договаряне, за да постигнат 80% покритие на работниците, обхванати от колективни трудови договори, посочват от ЕКП.

Въпреки това, ново проучване за заплатите на Eurofound – агенцията на ЕС за условията на труд и живот – установи, че през 2023 г.:

– Конкретни действия, включително законодателни мерки на етапа на предложения за насърчаване на покритието на колективното договаряне, са констатирани само в Чехия, Португалия и Румъния;

– В повечето държави членки, в които покритието на колективното договаряне е по-ниско, изискването на директивата за насърчаването му и разработване на планове за действие, е в радара на заинтересованите участници;

– Няма много конкретни или планирани действия в обществения дебат, надхвърлящи становища или идеи за това как това може да бъде направено.

Генералният секретар на ЕКП Естер Линч коментира: „Да се ​​даде възможност на работниците да се обединяват и да се договарят за справедливо заплащане и условия на труд чрез техните синдикати е добро за икономиката, добро за обществото и добро за демокрацията. Досега доказателствата показват, че твърде малко държави предприемат конкретните действия, необходими за укрепване на колективното договаряне и възстановяване на покритието до нивата преди строгите икономии. За да се възстанови покупателната способност, загубена от работещите по време на кризата с разходите за живот, държавите в ЕС трябва да предприемат конкретни действия за възстановяване на колективното договаряне, преди да изтече периодът за транспониране на Директивата за адекватни МРЗ“. По думите ѝ ЕС също трябва да направи повече, като преразгледа директивите за обществените поръчки, за да гарантира, че доходоносните обществени поръчки се дават само на организации, които зачитат правата на работниците чрез договаряне на колективни споразумения със синдикатите.