Кампанията “По-високи доходи с твоя синдикат” се проведе в Стара Загора и Казанлък

Нужно е да бъдат формулирани искания по отношение на това какво си поставя държавата като цел относно рекалибрирането на Зелената сделка. Трябва да сме активни и реалисти за това какво можем да постигнем. Дори да няма редовно правителство и настоящото служебно да остане, няма време за чакане.

Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на работно посещение в област Стара Загора на 8 и 9 юли. През първия ден той се срещна със синдикалните организации и ръководството на „Мини Марица Изток“, ТЕЦ „Марица Изток 2“ и ТЕЦ „Брикел“. Участие взеха и вицепрезидентите на конфедерацията Даниела Алексиева, Тодор Капитанов и Огнян Атанасов, председателите на Федерацията на независимите синдикати на миньорите Валентин Вълчев и на НФЕ Георги Петров.

По думите на Димитров в бъдеще можем да очакваме евентуално разхлабване на част от изискванията, предвидени в Зелената сделка, в няколко сектора – авиация, морски транспорт и земеделие. Стои обаче въпросът дали и доколко енергетиката ще може да се възползва от евентуални облекчения. „Няма правителство и на ниво държава нямаме позиция за това кое трябва да се промени в Зелената сделка, казали сме някои неща, но част от тях вече не са актуални“, допълни по време на проведените срещи.

Акцент в разговорите в дружествата бяха и добивът на въглища в месеците до края на годината, както и през следващата 2025 г., перспективите за работа пред мината занапред, рекултивацията на минни терени в следващите години, обезпечаването на нуждата от кадри, които ще бъдат включени в нея, възможностите за навременно изплащане на месечните възнаграждения на работещите в комплекса и др.

Президентът на КНСБ подчерта, че очакванията за това Зелената сделка да бъде отменена няма как да се случат. „Виждам в енергийната част да се търси предоговаряне на срокове, в тази посока –  заедно с подходящи партньори – може да се постигне ясно формулиране на исканията на страната ни”, каза Димитров.

По време на посещението в региона на 9 юли Пламен Димитров и Даниела Алексиева посетиха предприятията „Стандард Профил България“ ЕАД, „Гуала Клоужърс България“ АД, „М+С Хидравлик“ АД, както и „Арсенал“ АД в Казанлък.

Тема на разговор бяха влиянието на рецесията в Западна Европа върху бизнеса у нас, текучеството на кадри, българите, които заминават да работят зад граница, дуалното образование, както и нуждата да бъдат наемани кадри от отдалечени населени места в областта, както и вносът на работници от чужбина. Акцент бяха също качеството на образованието, което често не отговаря на очакванията на бизнеса, освобождаването на работни места заради пенсионирането на част от работниците.

В Казанлък Димитров и Алексиева се срещнаха и с кмета на общината Галина Стоянова. Тема на разговор с градоначалника бяха недостигът на средства в здравеопазването и недофинансирането на общинските болници, формирането на такса смет, Плана за възстановяване и устойчивост. Президентът на КНСБ и кметът на Казанлък обсъдиха и колективното трудово догаваряне. Общината има подписани три колективни трудови договора – в сферите на образованието, здравеопазването и културата. Синдикатът ще предложи подписването на такъв и в социалната сфера, тъй като Казанлък е общината в България с най-много социални услуги за населението.

Участие в част от срещите в Стара Загора и Казанлък взеха и Цветелина Милчалиева, председател на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ и Илия Илиев, председател на НСФ „Метал-електро”.

В рамките на посещението си в Стара Загора вицепрезидентите на конфедерацията Тодор Капитанов и Огнян Атанасов пък се срещнаха с мениджърите и членовете на синдикалните организации в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД и „ВТ Булпласт“ ЕООД и с ръководството на „Оскар Рюег България“ ЕООД и „Ате пласт” ООД, където представиха целите на националната кампания на КНСБ.

Коментирани бяха темите за колективните трудови договори, ползите от синдикалното членство, промените в Наказателния кодекс при нарушения на правото на синдикално сдружаване и синдикална дейност. Акцент в разговорите бяха и проблемите на бизнеса в Стара Загора – липсата на достатъчно квалифициран персонал бе основният проблем, посочен от всички мениджъри; проблемите в образованието, които водят до недостатъчно добре обучени или неподходящи за индустрията кадри; вносът на работна ръка от чужбина; сивата икономика, която е проблем, както за работещите лица, така и за техния бизнес. Повдигнат бе и въпросът за произвеждането на електроенергия от фотоволтаици, реализацията на изгубилите работните си места от ТЕЦ „Контур Глобал“ и възможностите за реализация, които предлага бизнесът в Стара Загора. Председателят на ФНСОЛП    Цветелина  Милчалиева и Мария Трънчева, координатор за гр. Сливен на федерацията, се присъединиха към екипа за срещата с мениджмънта на фирма „Ате пласт“ ЕООД.  По време на разговора Мария Жекова, собственик на компанията и общински съветник в гр. Стара Загора, заяви, че трябва да се правят повече изнесени срещи с местния бизнес, за да има чуваемост за проблемите му.