Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката

УЧРЕДЕНА: 30 май 1992 г. е Учредителната конференция.  През м. ноември 1997 г. се провееде IV конференция, която бе обединителна за СФОЕМИ, Синдиката на Леярите, Федерацията на синдикалните организации от електрониката и машиностроенето, и независимият синдикат на работещите от хидравликата и пневматиката - под общото име СФОЕМИ.
ОТРАСЪЛ: Синдикалната федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката е доброволно обединение на равноправни синдикални формирования - синдикати, съюзи и синдикални организации и други от електрониката, машиностроенето и информатиката.
ОРГАНИ: Конференцията, Федерален координационен съвет, Изпълнителен комитет, Председател и Федерална контролна комисия.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЕНЧО БЕНЧЕВ.
АДРЕС: 1040 София, пл. "Македония" 1, тел. 0878410744