Социалните партньори заедно за по-добро и ефективно регулиране на изкуствения интелект за справедлив преход към труда на бъдещето TransFormWork 2 – 101145650

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия – ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“, SOCPL-2023-SOC-DIALOG Проектът TransFormWork 2 е фокусиран върху намирането на съвместни решения от националните социални партньори от... Вижте повече »

Резултати от “Нарушения на трудовите права в България 2024” по федерации

Вижте повече »

Анкетна карта: Необходими стъпки към ефективното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС

Вижте повече »

Текущи резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България 2024”

Вижте повече »

Филтриране на резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България” 2024

Вижте повече »

Допитване “Нарушения на трудовите права в България” 2024

  Вижте повече »

Стартираща пресконференция по Проект BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, КНСБ организира Стартираща пресконференция по проекта. На нея ще... Вижте повече »

КНСБ стартира проект №: BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура BG05SFPR002-1.005 – СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

КНСБ изпълнява проекта в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ, Българска стопанска камара-БСК, Асоциация на индустриалния капитал в България-АИКБ, Българска търговско-промишлена палата-БТПП, Съюз за стопанска инициатива-ССИ и Министерство на... Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и осигурителните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на колективното трудово договаряне и синдикалните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »