Дежурство и разположение – нови моменти в правната им уредба

В Държавен вестник бр.78/30.09.2022 г. бе обнародвано Постановление на МС № 289/27.09.2022 г., с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за работното време почивките и отпуските (НРВПО). В  няколко поредни... Вижте повече »

От Ковид-19 до последиците от войната: испанският опит с преодоляване на поредица от кризи

През 2020 г. Испания се превърна в една от най-силно засегнатите от Ковид-19 държави. В периода между януари и май 2020 г. броят на починалите в страната достигна 27,127 души според Министерството... Вижте повече »

ИССИ: Личната инфлация е много по-висока от официалната

Ценовата стабилност на всяко национално стопанство е много важна, както за поддържането на устойчив реален икономически растеж, така и за повишаване на реалната покупателна способност на населението. За съжаление, ценовата стабилност у... Вижте повече »

Какво трябва да знаем за работата от разстояние

Ако работите от разстояние, то задължително трябва да знаете тези няколко неща от закона: Принципно работата от разстояние има доброволен характер; Ако работник или служител откаже да извършва работа от разстояние, това... Вижте повече »

Страната на неограничените неравенства

Неравенството в доходите на българите е проблем, който намира все по-значимо място в обществено-икономическите дискусии в страната. Макар и при по-висока абсолютна база в момента спрямо предходни периоди, въпросът за справедливото разпределение... Вижте повече »

Засилен контрол и готовност за бъдещи кризи в Стратегическата рамка на ЕС за безопасни условия на труд*

Пaндeмиятa oт СОVID-19 пoкaзa кoлкo ca вaжни здрaвocлoвнитe и бeзoпacни уcлoвия нa труд зa зaщитaтa нa здрaвeтo нa рaбoтeщитe, зa функциoнирaнeтo нa нaшeтo oбщecтвo и зa нeпрeкъcнaтocттa нa икoнoмичecкитe и coциaлнитe дeйнocти... Вижте повече »

Становище на КНСБ по проекта за актуализация на държавния бюджет за 2021 г.

Още с приемането на Бюджет 2021 г. през есента на 2020 г., КНСБ изрази в своя писмена позиция мнението, че ще има нужда от актуализация на основните параметри на държавния бюджет в... Вижте повече »

Директивата за адекватните минимални заплати си пробива път

Последните два месеца бяха наситени с много събития, срещи и дебати по проекта за Директива на ЕК относно адекватни минимални заплати в ЕС. Положителното е, че Правната служба на Съвета, по искане... Вижте повече »

Анализ на проведено от КНСБ изследване за дейността на КУТ/ГУТ

За КНСБ човешкият живот представлява изключителна ценност. Поради това едно от най-важните направления на дейност в синдикалната ни работа е борбата за безопасни и здравословни условия на труд. Комитетите и групите по... Вижте повече »

Размествания на политическия терен: Анализ на парламентарните избори в България

Парламентарните избори от 4 април 2021 г. задълбочиха фрагментацията на политическата система в България. Ситуацията е сравнима с периода на друга политическа криза (2013-2014 г.), когато на сцената се появиха също голям... Вижте повече »