Колкото печелят банките от такси

Предполагам повечето от вас са гледали или са чували за известния испански сериал La Casa De Papel. Той за отрицателно време се превърна в категоричен културен феномен, а на партизанската песен „Bella... Вижте повече »

Синдикатите в дигиталната ера: Фиш за българския производствен сектор*

* Публикуваме доклад на Любослав Костов представен на конференция на 3 февруари 2021 г. Резюме: Драстичните изменения, предизвикани от технологичния скок, неизбежно водят до необходимостта от промени в управлението и институциите, както... Вижте повече »

Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място – II част

Представяме втората част от аналитичната разработка “Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място” Предвид обширния обществен дискурс по темата (дигиталната трансформация на работния процес), не е изненадващо, че правителствата са... Вижте повече »

Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място

Представяме първа част от аналитичната разработка “Ролята на колективното договаряне в дигитализацията на работното място” Въведение В днешно време твърде често да се четат заглавия като „Роботите идват и те искат вашата... Вижте повече »

Икономика на спестяванията

В условията на COVID-19 и икономика, която се намира в рецесия, би било полезно да се направи преглед и на състоянието на депозитите на българските домакинства. Логично е допускането, че през 2020... Вижте повече »

Какво гласи есенният пакет на Европейския семестър

На 18 ноември Европейската комисия представи есенния си пакет за икономическата политика, включително становищата относно проектите на бюджетни планове на държавите от еврозоната за 2021 г. и препоръки за политиката за еврозоната.... Вижте повече »

Пазарът на труда в България през 2020 година

През 2020 г. светът беше изправен пред сериозни предизвикателства, породени от Ковид-19, който засегна държавите и населението в тях. Мерките и решенията, които се взеха и се вземат, са насочени към запазване... Вижте повече »

Защо COVID-19 е професионална болест за медицинските специалисти на първа линия

За медицинските специалисти (лекари, фелдшери, медицински сестри, санитари, шофьори на линейки и др.), които са на първа линия в борбата с COVID-19, се реализира рискът професионална болест, по смисъла на чл. 56, ал. 2 от Кодекса... Вижте повече »

Позиция по проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г.

І. ПО ФИЛОСОФИЯТА И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА Законопроектът за бюджета на ДОО за 2021 година, както винаги  е разработен на високо професионално ниво и е придружен с подробни статистически и аналитични... Вижте повече »

Позиция на КНСБ за управлението на държавния дълг на Република България

Министерството на финансите на 15.09.2020 г. пласира на международните пазари две емисии облигации с общ обем 2,5 млрд. евро (ок. 5 млрд. лв.) с матуритет 10 и 30 години. Постигната доходност е... Вижте повече »