Анализ на ОИСР: Бъдещето на труда минава през колективни договори

Страните с най-силно изразени неравенства са тези, в които има дефицит на секторно колективно трудово договаряне. Колективното договаряне ще играе все по-решаваща роля за постигане не просто на количество, но и на... Вижте повече »

Правилата за поведение във Facebook и работниците

Компаниите трябва да предприемат сериозни стъпки, за да въведат собствена, приемлива за всички нива, политика за използване на социалните мрежи д-р Тодор Капитанов, Национален секретар на КНСБ Преди известно време, не чак... Вижте повече »

Очаквания за енергийна стратегия   Стратегическото планиране може да бъде мощен инструмент за секторни развитие при залагане на ясни цели и привличане подкрепата на широки обществени слоеве за осъществяването им. Това е... Вижте повече »