Тенденциите на пазара на труда за последното тримесечие на 2022 г.

Институтът за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ изготви бюлетин “Пазар на труда – четвърто тримесечие на 2022 г.”. Възстановяването на трудовия пазар в ЕС от ефектите на кризата „Ковид-19“... Вижте повече »

Неактивните лица – сериозен резерв на пазара на труда

Българският пазар на труда постигна значим напредък и през последното десетилетие е с по-ниска безработица и по-активно участие, като се оказа сравнително устойчив на негативните процеси, предизвикани от Covid-19. България обаче е... Вижте повече »

Какво предвиждат промените в Наредбата за медицинската експертиза

В края на януари Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ), обнародвано в ДВ, бр. 10 от 31.01.2023 г. Публикуваме информация за по-важните изменения в... Вижте повече »

Резултати от наблюдението на потребителските цени и Заплатата за издръжка за третото тримесечие на 2022 г.

През трето тримесечие на 2022 г. се запази тенденцията на поскъпването на живота и нарастване на разходите за издръжка на живот, макар и с по-забавени темпове в сравнение с предходните тримесечия. Необходимият... Вижте повече »

Директивата за платформените работници – какво предвижда и защо са нужни синдикални действия

На 9 декември 2021 r. Европейската комисия представи дългоочакваното предложение за подобряване на условията на труд при работа през платформа. Предложението за директива е една от ключовите инициативи в плана за действие... Вижте повече »

Социално-икономически предизвикателства в законодателните актове от пакета Fit for 55

На 14 юли 2021 г. ЕК представи 14 законодателни акта от т.нар. пакет „Подготвени за цел 55“ (Fit for 55), които представят вижданията на Комисията за постигането на повишената климатичната цел от... Вижте повече »

Експресно проучване на цените: 43% ръст при олиото, над 20% на домати и краставици

Отчетеният през месец август ускорен годишен темп на нарастване на цените на стоките в страната продължава и през октомври. В голяма степен това се обуславя от възходящия темп  на цената на електроенергията... Вижте повече »

Ръст на сигналите за лоши условия на труд и работа без договор в приложението VOX

Сигналите за нарушения в категорията “Лоши условия на труд” на приложението VOX КНСБ имат най-осезаем ръст от всички подадени от началото на тази година, показва разбивка на данните в него. Ръстът е... Вижте повече »

Неравенствата и светът на труда – четвърти доклад на МОТ*

Неравенствата и светът на труда – голямото предизвикателство на нашето време През последните десетилетия нарастващото неравенство в много страни се превърна в основен проблем. Катастрофалните социални и икономически последици от пандемията от... Вижте повече »

Ситуацията на пазара на труда през второто тримесечие на 2021 година

През второто тримесечие на 2021 г. постепенното намаление на новорегистрираните безработни, по данни на Агенцията по заетостта, доведе до коефициент на безработица  от преди пандемията с Ковид. За месец април равнището на... Вижте повече »