ЕКП: Рекордното увеличение на лихвите засяга негативно работниците, но помага на акционерите

Днес Европейската централна банка обяви десето поредно увеличение на лихвените проценти, с което те достигнаха най-високото си ниво от създаването на еврото. В отговор на това решение генералният секретар на Европейската конфедерация... Вижте повече »

ЕКП: Дивидентите нарастват с до 13 пъти по-бързо от заплатите

В анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите се установява, че възнагражденията на акционерите в Европа нарастват 13 пъти по-бързо от заплатите на работещите. Между април и юни тази година изплащането на дивиденти... Вижте повече »

МОТ: Развиването на професионалните умения може да се справи с неравенствата

В нов глобален доклад на Международната организация на труда се констатира, че правителствата, политиците и социалните партньори трябва да обмислят преразглеждането и приемането на използването на финансови механизми за развитие на умения... Вижте повече »

ЕКП: Европа намалява броя на пожарникарите въпреки климатичната криза

Броят на пожарникарите е бил намален в десет държави членки на ЕС, въпреки че климатичната криза увеличава риска от пожари, установи анализ на нови данни на Евростат, направен от Европейската конфедерация на... Вижте повече »

ЕКП: Предложенията на Съвета относно работата в цифрови платформи трябва да се подобрят

Министрите от ЕС направиха важна стъпка към следващия етап на преговорите за по-добро регулиране на работата в цифровите платформи, като постигнаха съгласие по позицията на Европейския съвет относно директивата за платформените работници.... Вижте повече »

Жилбер Хунгбо, МОТ: Да постигнем социална справедливост за всички и да сложим край на детския труд

В Световния ден за борба с детския труд, 12 юни, генералният директор на МОТ Жилбер Хунгбо призовава международната общност да подкрепи по-голяма социална справедливост и да засили борбата с детския труд. Тази... Вижте повече »

Проучване в ЕС показва нарастващо недоволство заради кризата с разходите за живот

65 процента от хората не са доволни от реакцията на националните правителства на повишаването на цените на храните и енергията, а 57 на сто не са доволни от отговора на ЕС. И... Вижте повече »

Проучване на ЕКП: Политиките на ЕС в областта на конкуренцията пренебрегват работниците

В нов експертен доклад на Европейската конфедерация на профсъюзите се посочва, че неуспехът на правоприлагащите органи на ЕС в областта на конкуренцията да оценят и да се справят с въздействието на нарастващата... Вижте повече »

Проучване на ЕКП: Ниското заплащане води до недостиг на работна ръка

Ново проучване показва, че рекордният недостиг на работна ръка в Европа се дължи на ниското заплащане и условията на труд. Понастоящем делът на свободните работни места в Европа е рекордно висок, а... Вижте повече »

МКП: Министрите на труда от Г-20 трябва да се заемат с неотложните въпроси за работещите хора

Работещите по света се борят с тежката икономическа и социална ситуация. Л-20 (Labour 20), представляваща интересите на работниците на равнище Г-20, призовава за бързи мерки за решаване на най-неотложните проблеми: ниските заплати... Вижте повече »