Необходим е задълбочен анализ за въздействието на Зелената сделка

Още от самото начало на обявяване на Европейската зелена сделка, КНСБ, по чиято инициатива беше създаден Консултативният съвет по Зелената сделка, настоя за извършване на задълбочен социално-икономическия и екологичен анализ, в това... Вижте повече »

КНСБ: Енергийна и социална сигурност при реализирането на Зелената сделка

България трябва в кратки срокове да изработи своя стратегия за развитие на водородния бизнес, както и позиция пред ЕС за по-либерален режим за държавни помощи във въглищните райони с цел привличане на... Вижте повече »

Позиция на КНСБ, представена на Консултативния съвет по Зелената сделка

КНСБ представи своята позиция и предложения на провелото се на 16 юни първо заседание на Консултативния съвет по Европейската зелена сделка към Министерския съвет. Той бе сформиран през април по инициатива на... Вижте повече »

България ще получи 550 хил. евро за разработване на регионални планове за справедлив преход

На свое заседание в края на април Министерският съвет прие постановление за създаване на Консултативен съвет по Зелената сделка като колективен консултативен орган към МС. Съветът ще консултира и подпомага Министерския съвет... Вижте повече »

Европейска Зелена сделка и влиянието й върху България

Ръст на цените и затваряне на производства са сред рисковете Антон Иванов Най-общо за Зелената сделка Една от шестте водещи инициативи на новата Европейска комисия, всички подкрепени от Европейският парламент и Съвета... Вижте повече »