Брой 1-2/ 2020 г.

Съдържание на броя: Увод І.Състояние на социалните партньори ІІ. Социално партньорство ІІІ. Колективно трудово договаряне ІV. Уреждане на колективни трудови спорове V. Примери за добри практики: организиране на социалните партньори, социален диалог,... Вижте повече »

Любослав Костов пред БТА: Очаквам рекорден ръст на неравенствата

Очаквам неравенствата през 2021 г. не просто да нараснат, а дори да достигнат за поредна година рекордни стойности, каза в интервю за БТА икономистът гл. ас. д-р Любослав Костов от Института за... Вижте повече »

2508 лв. са нужни за издръжка на 4-членно семейство в края на септември

В края на третото тримесечие общата стойност за издръжка на 4-членно домакинство (двама родители + две деца) достига до 2508 лв. Това са средства, необходими за осигуряване разходите за храна, поддържане на... Вижте повече »

Проучване показва: Мускулно-скелетните смущения продължават да засягат голяма част от работещите

Все още е голям процентът на работниците, на които се налага да повдигат тежести, свързани с навеждане и усукване на тялото. Сред медицинските специалисти това са 72 %, основно при грижата за... Вижте повече »

Секторен анализ в Земеделието: 87% от работещите са самонаети, необходими са специфични схеми за осигуровка при безработица

В българското селско стопанство с най-голям дял са самонаетите и семейните работници. Динамиката обаче показва, че те намаляват. През 2007 г. са били 897 хиляди, 2013 г.– 557 хиляди, а през 2018... Вижте повече »

ИСС прие становище за дигиталната трансформация в България

Икономическият и социален съвет прие становище „Дигиталната трансформация в България – предизвикателства и възможности в контекста на дигиталното бъдеще на Европа“ на последната си пленарна сесия. Президентът на КНСБ Пламен Димитров и... Вижте повече »

Анализ: 2 млрд. лв. от икономиката изяжда сивият сектор в хранително-вкусовата промишленост

Сивият сектор е сред основните проблеми в хранително-вкусовата промишленост. Само от намаляването му наполовина годишно ще се получат 1,5-2 млрд. лв. брутен вътрешен продукт. Това се посочва в Секторeн анализ на социалния... Вижте повече »

Пламен Димитров: КНСБ настоява за подробен план за бъдещето на „Марица Изток“

Българският енергиен холдинг ще отпусне общо 55 млн. лв. дългосрочен заем на „Мини Марица-изток“, стана ясно днес след провеждане на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество, минно дело и геология в Министерството на... Вижте повече »

Секторни анализи очертават проблемите, предизвикателствата и добрите практики в леката промишленост

Застой на колективното договаряне на браншово ниво, липса на кадри, намаляване на заетите с всяка изминала година, ниско заплащане на труда. Това са част от проблемите в сектор лека промишленост, очертани в... Вижте повече »

2504 лв. необходими за издръжка на 4-членно семейство през юни, на годишна база сумата е с 56 лв. повече

2504 лв. са необходими за издръжка на 4-членно семейство, включващо двама родители и две деца, през месец юни. С тези средства домакинството може да покрие разходите си за храна, поддържане на жилище, здравеопазване,... Вижте повече »