Проучване на КНСБ: Джинджифил, чесън и лимон са поскъпнали най-много в кризата

Експресно проучване за изменението (нарастване/намаление) на основни хранителни и нехранителни стоки В условията на епидемична криза, наред с нарастването на безработицата и намаляването на доходите, сме свидетели и на плавно, но при... Вижте повече »

Проучване на МКП в 86 държави: Подкрепа на доходите почти липсва

Повече пари в момента в света се харчат за спасяване на бизнес (в 29% от държавите), отколкото за осигуряване на отпуск по болест за работниците (21% от страните). Въпреки нуждите на милиони... Вижте повече »

ИСС прие анализ „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“ с докладчик Пламен Димитров

Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС) прие на заседание на 7 февруари анализ на тема „Нови финансови инструменти за развитие на ученето през целия живот в България“, разработен на база... Вижте повече »

Анализ на ОИСР: Бъдещето на труда минава през колективни договори

Страните с най-силно изразени неравенства са тези, в които има дефицит на секторно колективно трудово договаряне. Колективното договаряне ще играе все по-решаваща роля за постигане не просто на количество, но и на... Вижте повече »

Анализ на КНСБ: Дългите болнични са с най-голям ръст през последните години

Едно прибързано и недобре обмислено предложение на коалиционния съвет на управляващото мнозинство в Парламента  сложи на масата за обсъждане въпроса за непрекъснато увеличаващите се разходи за паричните обезщетения за временна неработоспособност поради... Вижте повече »

Проучване на КНСБ: 55% от здравните работници се трудят под стрес

Здравните работници са подложени на силен стрес и дори психическо насилие, докато изпълняват задълженията си. Психоклиматът на работното им място често не е добър и това е сред причините особено младите кадри... Вижте повече »

41% от хората прекарват повече време на работа, отколкото със семейството си

В България 41 на сто от работниците казват, че работното време не съответства на семейните и социални ангажименти. Средно за ЕС този дял е около 22 на сто. Това се дължи на... Вижте повече »

Четвърти годишен доклад на КНСБ за нарушения на права, свързани с упражняване правото на труд през 2018 г. (ЕКСПОЗЕ И ПЪЛЕН ТЕКСТ)

Докладът е подготвен по предоставена ни за целта информация от: –           ИА „Главна инспекция по труда“; –           основните членове, регионалните структури и доверените адвокати на КНСБ; –           сигнали на наши членове и... Вижте повече »