Издръжка на живота през декември 2014 г.

В края на 2014 г. стойността на издръжката на живот достигна до  561,88 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца). За да покрива задължителните си разходи за образование,... Вижте повече »

Издръжка на живота през септември 2014 г.

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 561,28 лв., или общо месечно са необходими 2 245 лв.... Вижте повече »

Издръжка на живота през юни 2014 г.

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 559.95 лв. или общо за този тип домакинство месечно са необходими около... Вижте повече »

Брой 2 / Юни 2014 г.

В първата глава от настоящия брой ще бъдат разгледани понятията неформална и сива икономика, след което ще бъдат проследени ефектите за обществото от недекларирания труд, както и какви са дискутираните до момента... Вижте повече »

Брой 1 / април 2013 г.

Транснационалните фирмени споразумения Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 4 / Декември 2013 г.

Дискусиите по минималната заплата в Европа продължават Разнообразие на системите за минимална работна заплата в Европа Минималната работна заплата в Европа в условията на строги икономии Какво показват последните данни на Евростат... Вижте повече »

Брой 1 / Март 2014 г.

Дуалната система на обучение в Европа – интегриране на младите хора на пазара на труда Гаранция за младежта – европейският отговор на предизвикателства пред заетостта на младежите Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 2 / 2012 г.

Младежите по време на криза Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 3 / 2012 г.

Освобождаване на потенциала – гъвкавостта в европейските предприятия Дистанционната работа – мечтана, реална или избягвана Изтегли като *.pdf Вижте повече »

Брой 1 / 2012 г.

Конкурентоспособност и цена на труда в ЕС Изтегли като *.pdf Вижте повече »